Gyrfaoedd

Nant Gwrtheyrn > Ein Hanes > Gyrfaoedd

Gyrfaoedd a swyddi i siaradwyr Cymraeg yng Ngogledd Cymru

Hysbysebir swyddi newydd fel y bydd y busnes yn tyfu gan gynnig cyfleoedd mewn amrywiaeth o feysydd: rheolaethol, gweinyddol, dysgu a threfnu gweithgareddau, arlwyo, glanhau a chynnal a chadw.

Bydd cyfleoedd cyfredol yn ymddangos ar y dudalen hon gyda swydd ddisgrifiad a dyddiad cau ar gyfer y cais.

Swyddi Nant Gwrtheyrn 2017

Gofalwr Nos

Mae Nant Gwrtheyrn yn chwilio am berson ymroddgar, hyblyg a dibynadwy i ofalu am breswylwyr a safle’r Nant yn ystod y nos. Gwaith amrywiol i gynnwys glanhau, gwarchod safle’r Nant a gwaith bar hwyr.

Am ragor o wybodaeth cysyllwch â Mair Saunders: 01758 750334 / mair@nantgwrtheyrn.org

Cais drwy lythyr / CV i:

Mair Saunders Prif Reolwr Nant Gwrtheyrn Llithfaen PWLLHELI LL53 6NL

Digwyddiadau i ddod

  1. Gofalu am y dyfodol

    Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
  2. Gofalu am y dyfodol

    Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
  3. Cwrs Celf Cymru

    Mai 8 @ 12:00 am - Mai 10 @ 11:59 pm