Chwedlau Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Ein Hanes > Hanes Nant Gwrtheyrn > Chwedlau Nant Gwrtheyrn

Stori Gwrtheyrn

Mae Nant Gwrtheyrn wedi cael ei henwi ar ôl y Brenin Gwrtheyrn, brenin o Gaint a reolai’r Brydain fore yn …

Y Tair Melltith

Ychydig wedi marwolaeth Gwrtheyrn, daeth tri mynach i’r Nant. Pysgotwyr oedd y bobl leol, a ffieiddio a …

Rhys a Meinir

Y Nant ddiarffordd ydy lleoliad un o straeon caru mwyaf trist ac enwog Cymru. Cafodd Rhys a Meinir eu magu …

Elis Bach

Tŷ Canol oedd cartref Elis Bach, cymeriad diddorol a oedd yn byw yn y Nant yn gynnar yn y bedwaredd ganrif …

Ysbïwr o’r Almaen?

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd symudodd dynes ddieithr hynod o’r enw Gladys Fisher i fyw i dŷ diarffordd uwchben …

Digwyddiadau i ddod

  1. Noson Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr Meibion Carnguwch

    Mawrth 1 @ 7:00 pm - 10:00 pm
  2. Cinio Sul y Mamau

    Mawrth 11 @ 12:00 am - 11:59 pm
  3. Cwrs Celf Cymru

    Mai 8 @ 12:00 am - Mai 10 @ 11:59 pm