Cwrs Mynediad 1 Mehefin 2018

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Cwrs Mynediad 1 Mehefin 2018

Wythnos fendigedig arall yn y Nant gyda chriw o ddysgwyr gweithgar unwaith eto. Dyma’r criw yn mwynhau’r tywydd braf. “O na fyddai’n haf o hyd”!!

Cafodd yr holl ddysgwyr siawns i ymarfer eu Cymraeg ym Mhwllheli’r wythnos hon. Mae’r cwrs Mynediad 1 yn addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, ac sy’n gallu gwneud rhai pethau syml fel ynganu, rhifo, cyfarch ac sy’n gwybod rhai geiriau a brawddegau syml. Cynhelir y cwrs Mynediad nesaf o’r 25ain hyd at y 29ain o Fehefin 2018.

Pleser oedd croesawu Mark ac Angela yn ôl atom yr wythnos hon. Bu i’r ddau fynychu’r cwrs Cyn-fynediad yn ôl ym mis Ebrill eleni. Mae’r ddau wedi bod yn brysur yn ymarfer eu Cymraeg o amgylch yr ardal yn ddiweddar. Maent am fynd ati i ymuno â gweithgareddau Grŵp Dysgwyr Dwyfor wedi iddynt orffen y cwrs Mynediad 1 er mwyn dal ati i ymarfer eu sgiliau dysgu Cymraeg yn wythnosol.

Digwyddiadau i ddod

  1. Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

    Tachwedd 23 @ 10:00 am - 4:00 pm
  2. Ydach chi am roi sglein ar eich Cymraeg?

    Rhagfyr 3 - Rhagfyr 5
  3. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    16th Mawrth 2020 @ 9:00 am - 20th Mawrth 2020 @ 5:00 pm