Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Awst 2019

Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Awst 12 - Awst 16
£495

Arwyr a Dihirod Dyma gwrs sydd yn edrych ar rai o’r arwyr a dihirod sy’n gysylltiedig â Chymru mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.  Bydd sawl enw cyfarwydd ac efallai rhai anghyfarwydd ac annisgwyl yn eu plith.  Dyma gyfle i chi gael trin a thrafod y cymeriadau a’u sefyllfaoedd gan fod arwr un person yn aml iawn yn ddihiryn i berson arall.  Cewch gyfle i drafod straeon a phynciau sydd yn dal yn ddadleuol hyd heddiw.  Mae’r straeon oll yn wir,…

Gwybod mwy »

Tachwedd 2019

Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

Tachwedd 4 - Tachwedd 8
£495

BRWYDR YR IAITH Pam fod y Gymraeg mor bwysig i bobl Cymru? Cwrs sy'n edrych yn ol ar rai o frwydrau mwyaf Cymru yn yr G20 dros dir Cymru a'r Gymraeg. Mae'n gwrs bywiog sy'n cyfuno hanes gyda chanu protest. Cawn ein hysbrydoli gan y Tan yn Llyn, brwydr y Beasleys, Tryweryn, Cymdeithas yr Iaith a Phont Trefechan. Dewch i ddeall be sy'n tanio pobl i godi llais dros y Gymraeg, ac i ddeall gwleidyddiaeth y Gymru fodern. Naill ai…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

    Awst 12 - Awst 16
  2. Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

    Tachwedd 4 - Tachwedd 8