‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Mai 2019

‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Mai 28 - Mai 30
£295

Mae dod yn rhugl yn y Gymraeg yn un peth - yn y cwrs hwn, byddwn ni'n edrych ar rai o'r triciau y gellir eu defnyddio i gyfoethogi dy Gymraeg, a gwneud iddi swnio'n fwy naturiol. Dyma gyfle i ddysgu mwy am: idiomau'r Gymraeg, a ph'ryd i'w defnyddio nodweddion tafodieithol (gan ganolbwyntio ar ardaloedd y sawl fydd ar y cwrs) sut mae cynffoneiriau gwahanol (e.e. ynde, 'lly, 'sti, m'wn) yn gallu chwarae eu rhan mewn sgwrs ac wrth ddweud stori…

Gwybod mwy »

Mehefin 2019

Cwrs Llên Cymru efo Bethan Gwanas

Mehefin 17 - Mehefin 21
£495

Yn sgil llwyddiant y cwrs hwn yn 2017 a 2018, bydd Bethan yn ei hôl i arwain cwrs ar rai o awduron cyfoes gorau Cymru; y tro hwn, awduron fel Daniel Davies, Sian Northey a Llwyd Owen. Rhyddiaith fydd dan y chwyddwydr yn bennaf, ond bydd sylw hefyd at gerdd neu ddwy. Fel arfer, bydd cyfle i gyfarfod ag ambell un o’r awduron, yn cynnwys enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod 2018, Manon Steffan Ros. Y nofel honno, Llyfr Glas Nebo, fydd…

Gwybod mwy »

Awst 2019

Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Awst 12 - Awst 16
£495

Arwyr a Dihirod Dyma gwrs sydd yn edrych ar rai o’r arwyr a dihirod sy’n gysylltiedig â Chymru mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.  Bydd sawl enw cyfarwydd ac efallai rhai anghyfarwydd ac annisgwyl yn eu plith.  Dyma gyfle i chi gael trin a thrafod y cymeriadau a’u sefyllfaoedd gan fod arwr un person yn aml iawn yn ddihiryn i berson arall.  Cewch gyfle i drafod straeon a phynciau sydd yn dal yn ddadleuol hyd heddiw.  Mae’r straeon oll yn wir,…

Gwybod mwy »

Tachwedd 2019

Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

Tachwedd 4 - Tachwedd 8
£495

BRWYDR YR IAITH Pam fod y Gymraeg mor bwysig i bobl Cymru? Cwrs sy'n edrych yn ol ar rai o frwydrau mwyaf Cymru yn yr G20 dros dir Cymru a'r Gymraeg. Mae'n gwrs bywiog sy'n cyfuno hanes gyda chanu protest. Cawn ein hysbrydoli gan y Tan yn Llyn, brwydr y Beasleys, Tryweryn, Cymdeithas yr Iaith a Phont Trefechan. Dewch i ddeall be sy'n tanio pobl i godi llais dros y Gymraeg, ac i ddeall gwleidyddiaeth y Gymru fodern. Naill ai…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio