Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau
Find Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau List Navigation

Gorffennaf 2018

Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

Gorffennaf 16 - Gorffennaf 20
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£495

Dylanwad y môr ar fywyd trigolion Penrhyn Llŷn.

Gwybod mwy »

Cwrs Blas Cymru

Gorffennaf 31 - Awst 2
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£295

Cwrs tridiau yw hwn ar gyfer dysgwyr sy’n hoffi’r gegin, ac sydd eisiau dod yn nes at yr iaith drwy ddysgu am sawl rysáit traddodiadol o Gymru yn y Gymraeg. Y wledd bob dydd fydd geirfa bwyd, pobi a choginio. Cewch ddeall gorchmynion, mesuriadau a’r eirfa ehangach a ddefnyddir mewn ryseitiau a chyflwynir 10 gair allweddol y dydd. Bydd ymarferion iaith megis paru geiriau, croeseiriau, llenwi bylchau, a hwyrach posau a chwis. Bydd darnau darllen neu wrando a deall yn…

Gwybod mwy »
Hydref 2018

Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

Hydref 1 - Hydref 5
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£495

Hanes y frwydyr dros yr Iaith Gymraeg. Cwrs wythnos yn olrhain hanes y frwydr dros yr iaith Gymraeg gyda’r tiwtor gwadd Angharad Tomos. Awdures llyfrau i blant ac oedolion. Un peth yw dysgu iaith, peth arall yw dysgu hanes yr ymgyrchu fu drosti. Byddwch yn astudio beth yw ystyr ‘chwyldro’ yn y cyd-destun Cymreig. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant. Os hoffech ragor o…

Gwybod mwy »

Cwrs Cerdd Cymru

Hydref 30 - Tachwedd 1
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£295

Dewch i ddysgu mwy am y traddodiad cerddorol yng Nghymru ac am y modd y mae hynny wedi dylanwadu ar rai o gerddorion cyfoes Cymru. Cyfleoedd i gyfarfod â rhai o berfformwyr cerddoriaeth Gymreig cyfoes, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, adloniant a sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

    Gorffennaf 16 - Gorffennaf 20
  2. Cwrs Blas Cymru

    Gorffennaf 31 - Awst 2
  3. Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

    Hydref 1 - Hydref 5