Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau > Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

12th Awst 2019 - 16th Awst 2019

£495

Arwyr a Dihirod

Dyma gwrs sydd yn edrych ar rai o’r arwyr a dihirod sy’n gysylltiedig â Chymru mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.  Bydd sawl enw cyfarwydd ac efallai rhai anghyfarwydd ac annisgwyl yn eu plith.  Dyma gyfle i chi gael trin a thrafod y cymeriadau a’u sefyllfaoedd gan fod arwr un person yn aml iawn yn ddihiryn i berson arall.  Cewch gyfle i drafod straeon a phynciau sydd yn dal yn ddadleuol hyd heddiw.  Mae’r straeon oll yn wir, ddiddorol, unigryw a rhai yn greulon tu hwnt.  Mae barn pawb yn bwysig a chewch gyfle i edrych ar ddwy ochr pob stori cyn penderfynu ai arwyr neu ddihirod ydyn nhw yn eich barn chi.

Bydd diwrnod yn cael ei neilltuo ar gyfer ymweld â Charchar a Llys Biwmares.  Cewch hanesion lu yma a chawn orffen ein taith gyda mwy o hanes yn Nhafarn y Blac Boi yng Nghaernarfon.  Yma, cawn gyfle i ymlacio, siarad Cymraeg a mwynhau sgwrs dros ambell i beint o gwrw Cymraeg.

Bydd y cwrs yn edrych ar gymeriadau tra gwahanol ac yn gofyn llawer o gwestiynau:

Ai Mary Prout oedd yn gyfrifol am ladd ei babi?

A oedd unrhyw sail i gyhuddo Gwen Ferch Ellis o fod yn wrach?

Llwyddodd Howard Marks i dwyllo’r system: arwr neu ddihiryn oedd o felly?

A oedd yn deg crogi Ruth Ellis am ‘drosedd o serch’?

Pam nad ydy David Lloyd George, y gwleidydd arbennig a sefydlydd y wladwriaeth les, yn cael ei gofio fel arwr cenedlaethol gan bawb?

Priododd Catrin o Ferain bedair gwaith, ond oedd yna rywbeth sinistr ynglŷn â marwolaethau ei thri gŵr cyntaf?

Saunders Lewis oedd arwr llosgi’r ysgol fomio a darlith tynged yr iaith, ond oedd yna ochr arall ffasgaidd a gwrth-semitaidd iddo?

Ac yn olaf, beth am Undeb Rygbi Cymru a’i berthynas â’r iaith Gymraeg?  Do, gwelwyd sêr o fri fel Ray Gravelle a Shane Williams ond beth am y chwaraewyr hynod addawol na chafodd gyfle?  Pam?

Ar ddiwedd pob achos, chi fydd y rheithgor a fydd yn penderfynu oedd y cymeriadau yma yn euog neu’n ddieuog.

 

Rhodri Trefor

Dw i o Langefni, Ynys Môn yn wreiddiol, ond wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers deng mlynedd ac wedi symud yn ôl i’r gogledd, i Gaernarfon, yn ddiweddar.  Mi es i i Goleg y Drindod i astudio Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau yn 2001.  Yn dilyn hynny mi fûm i’n dilyn gyrfa  fel actor am dros bymtheng mlynedd, yn y theatr yng Nghymru ac ar raglenni S4C.  Mi es i’n ôl i Brifysgol Aberystwyth i wneud cwrs TAR yn 2016 er mwyn hyfforddi i fod yn athro, ac yna dysgu Drama a Chymraeg yn Ysgol Gartholwg ym Mhontypridd.  Tra’n gweithio yno dechreuais ddysgu Cymraeg i oedolion dros Skype gan fwynhau’r profiad yn ofnadwy, a hynny sydd wedi fy arwain i at weithio’n llawn amser fel tiwtor Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn.  Mae gen i ddiddordeb mawr mewn unrhyw beth sy’n ymwneud â drama a dw i’n mwynhau mynychu’r theatr yn fawr. O fod wedi gweithio fel actor a chwarae sawl dihiryn, mae edrych ar y ddwy ochr i bob cymeriad a phob stori yn rhywbeth sy’n dod yn naturiol ac o ddiddordeb i mi. Dyma pam y penderfynais i edrych ar rai o’r achosion yma a cheisio canfod straeon sydd â dwy ochr amlwg iddynt.

Manylion

Dechrau:
12th Awst 2019
Diwedd:
16th Awst 2019
Cost:
£495
Website:
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/98115ca2-db9b-e811-a953-002248015e4e/

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
  3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

    Ebrill 24 - Ebrill 26