Gofalu am y dyfodol

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau > Gofalu am y dyfodol

Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Gofalu am y dyfodol

7th Mai 2018 @ 12:00 am - 11th Mai 2018 @ 11:59 pm

Cwrs preswyl arbenigol yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer darpar feddygon sy’n astudio cwrs MBBCh Meddygaeth Mynediad i Raddedigion.

Mae’r Cwrs hwn am ddim ac mae’n addas i siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr a myfyrwyr di-Gymraeg.

Bydd gan fyfyrwyr gyfle i:

  • Adnabod y manteision a’r heriau personol a phroffesiynol sy’n gallu codi wrth drin cleifion trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, ac yn benodol mewn ardaloedd gwledig.
  • Fynychu dosbarthiadau Cymraeg ac ymweld ag ysbytai, cartrefi henoed a meddygfeydd lleol.
  • Gymryd rhan mewn gweithdai a chynnal trafodaethau gyda meddygon a chlinigwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol mewn cyd-destun meddygol.
  • Fagu hyder yn eu sgiliau iaith yn y gweithle gan ddysgu ac ymarfer geirfa a therminoleg sy’n berthnasol i’w cwrs, i’w gyrfa ac i nifer o gyd-destunau y tu allan I Gymru.
  • Ddysgu am adnoddau defnyddiol cyfrwng Cymraeg fel Ap Gofalu trwy’r Gymraeg.
  • Fwynhau bwyd, llety ac adloniant am ddim mewn lleoliad arbennig tra’n datblygu sgiliau a gwybodaeth newydd fel meddygon.

Cais Ffurflen GofrestruTanysgrifiwch fi i dderbyn y newyddlen!
40cd750bba9870f18aada2478b24840a40cd750bba9870f18aada2478b24840a

Manylion

Dechrau:
7th Mai 2018 @ 12:00 am
Diwedd:
11th Mai 2018 @ 11:59 pm
Event Categories:
,

Lleoliad

Nant Gwrtheyrn
Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
Rhif ffôn:
01758750334