‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau > ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Mai 28 - Mai 30

£295

Mae dod yn rhugl yn y Gymraeg yn un peth – yn y cwrs hwn, byddwn ni’n edrych ar rai o’r triciau y gellir eu defnyddio i gyfoethogi dy Gymraeg, a gwneud iddi swnio’n fwy naturiol.

Dyma gyfle i ddysgu mwy am:

  • idiomau’r Gymraeg, a ph’ryd i’w defnyddio
  • nodweddion tafodieithol (gan ganolbwyntio ar ardaloedd y sawl fydd ar y cwrs)
  • sut mae cynffoneiriau gwahanol (e.e. ynde, ‘lly, ‘sti, m’wn) yn gallu chwarae eu rhan mewn sgwrs ac wrth ddweud stori
  • rhegi(!) a hiwmor Cymraeg yn gyffredinol.

Byddwn hefyd yn ceisio adnabod patrymau Saesneg sy’n gallu sleifio mewn i’n Cymraeg ni – a dysgu sut i’w newid nhw am batrymau mwy Cymreigaidd.

Addas ar gyfer pobl sy’n ddysgwyr rhugl  – ac eisiau rhoi awch pellach ar eu Cymraeg!

Ymunwch â ni ar gyfer cwrs, ‘Rho Awch ar dy Gymraeg’, sydd yn cael ei gynnal rhwng Ebrill 28ain a 30ain.

Bydd y cwrs yn cael ei arwain gan diwtor gwadd, Ifor ap Glyn. Magwyd Ifor yn Llundain ond mae’n byw bellach yng Nghaernarfon. Mae ganddo radd mewn Cymraeg a Hanes Cymru, o Goleg y Brifysgol Caerdydd, ac y mae wedi cynhyrchu sawl cyfres ynglŷn â’r iaith Gymraeg i S4C a Radio Cymru, gan gynnwys ‘Ar Lafar’ a ‘Hanes yr Iaith mewn 50 gair’.

Ef hefyd yw Bardd Cenedlaethol Cymru.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw’ch lle, cliciwch y ddolen isod – mae’r llefydd yn llenwi’n sydyn!

Manylion

Dechrau:
Mai 28
Diwedd:
Mai 30
Cost:
£295
Website:
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/ba9f4f0a-1c3c-e911-a956-002248015e4e/

Digwyddiadau i ddod

  1. Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

    Tachwedd 4 - Tachwedd 8