Penwythnos San Ffolant

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau › Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Mawrth 2018

Noson Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr Meibion Carnguwch

1st Mawrth 2018 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£10.00

Oherwydd y tywydd drwg mae pob digwyddiad yn y Nant wedi ei ganslo ac mae Caffi Meinir wedi cau ar hyn o bryd. Dathlwch ŵyl Ddewi gyda noson yng nghwmni'r côr lleol, Meibion Carnguwch, a mwynhewch bryd blasus o fwyd Cymreig.

Gwybod mwy »

Cinio Sul y Mamau

11th Mawrth 2018 @ 12:00 am - 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Cinio arbennig i ddathlu Sul y Mamau.

Gwybod mwy »

Mai 2018

Gofalu am y dyfodol

7th Mai 2018 @ 12:00 am - 11th Mai 2018 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Cwrs preswyl arbenigol yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer darpar feddygon sy’n astudio cwrs MBBCh Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Mae’r Cwrs hwn am ddim ac mae’n addas i siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr a myfyrwyr di-Gymraeg. Bydd gan fyfyrwyr gyfle i: Adnabod y manteision a’r heriau personol a phroffesiynol sy’n gallu codi wrth drin cleifion trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, ac yn benodol mewn ardaloedd gwledig. Fynychu dosbarthiadau Cymraeg ac ymweld ag ysbytai, cartrefi henoed a meddygfeydd lleol. Gymryd rhan mewn…

Gwybod mwy »

Cwrs Celf Cymru

8th Mai 2018 @ 12:00 am - 10th Mai 2018 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£260

Cwrs newydd sbon yn astudio gwaith arlunwyr o Gymru ddoe a heddiw. Ymweliad â Phlas Glyn y Weddw, oriel gelf hynaf Cymru, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, Adloniant a sgyrsiau gan arlunwyr lleol Cymreig. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur.

Gwybod mwy »

Cwrs Uwch 2 – Awduron Cymru

14th Mai 2018 @ 12:00 am - 18th Mai 2018 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£395

Yr amryddawn Bethan Gwanas yn astudio gwaith rhai o awduron mwyaf poblogaidd y Gymraeg.

Gwybod mwy »

Gorffennaf 2018

Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

16th Gorffennaf 2018 - 20th Gorffennaf 2018
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£495

Dylanwad y môr ar fywyd trigolion Penrhyn Llŷn.

Gwybod mwy »

Hydref 2018

Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

1st Hydref 2018 - 5th Hydref 2018
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£495

Hanes y frwydyr dros yr Iaith Gymraeg. Cwrs wythnos yn olrhain hanes y frwydr dros yr iaith Gymraeg gyda’r tiwtor gwadd Angharad Tomos. Awdures llyfrau i blant ac oedolion. Un peth yw dysgu iaith, peth arall yw dysgu hanes yr ymgyrchu fu drosti. Byddwch yn astudio beth yw ystyr ‘chwyldro’ yn y cyd-destun Cymreig. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant. Os hoffech ragor o…

Gwybod mwy »

Cwrs Cerdd Cymru

30th Hydref 2018 - 1st Tachwedd 2018
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£295

Dewch i ddysgu mwy am y traddodiad cerddorol yng Nghymru ac am y modd y mae hynny wedi dylanwadu ar rai o gerddorion cyfoes Cymru. Cyfleoedd i gyfarfod â rhai o berfformwyr cerddoriaeth Gymreig cyfoes, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, adloniant a sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur

Gwybod mwy »

Rhagfyr 2019

Ydach chi am roi sglein ar eich Cymraeg?

3rd Rhagfyr 2019 - 5th Rhagfyr 2019
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Rydym yn cynnig cwrs gloywi iaith 3 diwrnod, rhwng 3-5 Rhagfyr. Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig. Ar y cwrs byddwn yn anelu at astudio’r canlynol: Gwallau cyffredin treigladau arddodiaid sillafu idiomau adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg - a’u newid am batrymau Cymreig. Cwrs tri diwrnod Gloywi Iaith 3-5 Rhagfyr 2019 Mae cynnig arbennig ar gael i bobl o Wynedd a Môn (sydd ddim angen…

Gwybod mwy »

Chwefror 2020

Penwythnos San Ffolant

Chwefror 14
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Cynnig arbennig i chi ddathlu Dydd San Ffolant efo eich cariad yn Nant Gwrtheyrn. Llety gwely a brecwast yn un o’n bythynnod gyda golygfa odidog o’r Môr a phryd rhamantaidd 3 cwrs, gwydr o Prosecco / Cava ac adloniant ar y nos Wener. Y cwbl am £150. Gyda’r gegin o dan ofal cogydd newydd a bwydlen flasus wedi ei dylunio’n arbennig ar gyfer yr achlysur, peidiwch â cholli’r cyfle! Byw’n lleol a dim angen llety? Dewch am swper! 3 Cwrs…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
  3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

    Ebrill 24 - Ebrill 26