Gofalu am y dyfodol

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau
Find Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Mai 2018

Gofalu am y dyfodol

Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Cwrs preswyl arbenigol yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer darpar feddygon sy’n astudio cwrs MBBCh Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Mae’r Cwrs hwn am ddim ac mae’n addas i siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr a myfyrwyr di-Gymraeg. Bydd gan fyfyrwyr gyfle i: Adnabod y manteision a’r heriau personol a phroffesiynol sy’n gallu codi wrth drin cleifion trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, ac yn benodol mewn ardaloedd gwledig. Fynychu dosbarthiadau Cymraeg ac ymweld ag ysbytai, cartrefi henoed a meddygfeydd lleol. Gymryd rhan mewn…

Gwybod mwy »

Cwrs Celf Cymru

Mai 8 @ 12:00 am - Mai 10 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£260

Cwrs newydd sbon yn astudio gwaith arlunwyr o Gymru ddoe a heddiw. Ymweliad â Phlas Glyn y Weddw, oriel gelf hynaf Cymru, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, Adloniant a sgyrsiau gan arlunwyr lleol Cymreig. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur.

Gwybod mwy »

Cwrs Uwch 2 – Awduron Cymru

Mai 14 @ 12:00 am - Mai 18 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£395

Yr amryddawn Bethan Gwanas yn astudio gwaith rhai o awduron mwyaf poblogaidd y Gymraeg.

Gwybod mwy »
Gorffennaf 2018

Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

Gorffennaf 16 @ 12:00 am - Gorffennaf 20 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£395

Dylanwad y môr ar fywyd trigolion Penrhyn Llŷn.

Gwybod mwy »

Cwrs Blas Cymru

Gorffennaf 31 @ 12:00 am - Awst 2 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£260

Cwrs arbennig yn astudio, blasu a mwynhau’r amrywiaeth arbennig o fwyd a diod y Cymry ddoe a heddiw. Cyfleoedd i brofi’r cynnyrch gorau o Gymru. Llety lluniaeth llawn am ddwy noson. Adloniant a sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur

Gwybod mwy »
Hydref 2018

Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

Hydref 1 @ 12:00 am - Hydref 5 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£395

Hanes y frwydyr dros yr Iaith Gymraeg.

Gwybod mwy »

Cwrs Cerdd Cymru

Hydref 30 @ 12:00 am - Tachwedd 1 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£260

Dewch i ddysgu mwy am y traddodiad cerddorol yng Nghymru ac am y modd y mae hynny wedi dylanwadu ar rai o gerddorion cyfoes Cymru. Cyfleoedd i gyfarfod â rhai o berfformwyr cerddoriaeth Gymreig cyfoes, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, adloniant a sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Gofalu am y dyfodol

    Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
  2. Gofalu am y dyfodol

    Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
  3. Cwrs Celf Cymru

    Mai 8 @ 12:00 am - Mai 10 @ 11:59 pm