Cinio dydd Sul ar gael!

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Mehefin 2019

Sgwrs gyda’r bardd a’r awdur Aled Lewis Evans

18th Mehefin 2019 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Gwybod mwy »

Sgwrs gyda’r awdur Manon Steffan Ros

19th Mehefin 2019 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Gwybod mwy »

Awst 2019

Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

12th Awst 2019 - 16th Awst 2019
£495

Arwyr a Dihirod Dyma gwrs sydd yn edrych ar rai o’r arwyr a dihirod sy’n gysylltiedig â Chymru mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.  Bydd sawl enw cyfarwydd ac efallai rhai anghyfarwydd ac annisgwyl yn eu plith.  Dyma gyfle i chi gael trin a thrafod y cymeriadau a’u sefyllfaoedd gan fod arwr un person yn aml iawn yn ddihiryn i berson arall.  Cewch gyfle i drafod straeon a phynciau sydd yn dal yn ddadleuol hyd heddiw.  Mae’r straeon oll yn wir,…

Gwybod mwy »

Hydref 2019

Ras Rhys a Meinir – 10k Nant Gwrtheyrn

5th Hydref 2019

Byddwn yn cynnal Ras Draws Gwlad 10k yma eto yn Nant Gwrtheyrn mis nesaf, a Ras y Plant drwy'r goedwig! Gan fod y ras ar ddydd Sadwrn eleni, bydd y llwybr yn hirach na llynedd. Rydym wedi ychwanegu darn at lwybr llynedd sy’n golygu y bydd rhaid i’r rhedwyr, ar ôl iddynt ddod allan o’r goedwig yn nhop y Nant, redeg o’r maes parcio top i fyny llwybr gwaith hyd at dop y grisiau (Steps BT Tower!) ar Fynydd Gwaith…

Gwybod mwy »

Sêr a Straeon

29th Hydref 2019 @ 11:00 am - 4:00 pm
Gwybod mwy »

Tachwedd 2019

Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

4th Tachwedd 2019 - 8th Tachwedd 2019
£495

BRWYDR YR IAITH Pam fod y Gymraeg mor bwysig i bobl Cymru? Cwrs sy'n edrych yn ol ar rai o frwydrau mwyaf Cymru yn yr G20 dros dir Cymru a'r Gymraeg. Mae'n gwrs bywiog sy'n cyfuno hanes gyda chanu protest. Cawn ein hysbrydoli gan y Tan yn Llyn, brwydr y Beasleys, Tryweryn, Cymdeithas yr Iaith a Phont Trefechan. Dewch i ddeall be sy'n tanio pobl i godi llais dros y Gymraeg, ac i ddeall gwleidyddiaeth y Gymru fodern. Naill ai…

Gwybod mwy »

Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

23rd Tachwedd 2019 @ 10:00 am - 4:00 pm

Ymunwch â ni am ein Ffair Nadolig blynyddol, rhwng 10yb a 4yp ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 23ain. Bydd llond y lle o stondinau celf a chrefft, anrhegion perffaith ar gyfer eich teulu a'ch ffrindiau! Mi fydd y dyn mawr barfog yn piciad draw hefyd yn ystod y dydd!

Gwybod mwy »

Rhagfyr 2019

Ydach chi am roi sglein ar eich Cymraeg?

3rd Rhagfyr 2019 - 5th Rhagfyr 2019
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Rydym yn cynnig cwrs gloywi iaith 3 diwrnod, rhwng 3-5 Rhagfyr. Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig. Ar y cwrs byddwn yn anelu at astudio’r canlynol: Gwallau cyffredin treigladau arddodiaid sillafu idiomau adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg - a’u newid am batrymau Cymreig. Cwrs tri diwrnod Gloywi Iaith 3-5 Rhagfyr 2019 Mae cynnig arbennig ar gael i bobl o Wynedd a Môn (sydd ddim angen…

Gwybod mwy »

Chwefror 2020

Penwythnos San Ffolant

Chwefror 14
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Cynnig arbennig i chi ddathlu Dydd San Ffolant efo eich cariad yn Nant Gwrtheyrn. Llety gwely a brecwast yn un o’n bythynnod gyda golygfa odidog o’r Môr a phryd rhamantaidd 3 cwrs, gwydr o Prosecco / Cava ac adloniant ar y nos Wener. Y cwbl am £150. Gyda’r gegin o dan ofal cogydd newydd a bwydlen flasus wedi ei dylunio’n arbennig ar gyfer yr achlysur, peidiwch â cholli’r cyfle! Byw’n lleol a dim angen llety? Dewch am swper! 3 Cwrs…

Gwybod mwy »

Cinio dydd Sul ar gael!

Chwefror 16 @ 12:00 pm - 2:30 pm

O Ddydd Sul 16 Chwefror, bydd cinio Sul ar gael yma yn wythnosol. Gallwch weld sampl o’r fwydlen ar dudalen y caffi. Pris: Un cwrs: £10.95 Dau cwrs: £14.95 Tri cwrs: £17.95 Ffoniwch Caffi Meinir ar 01758 750334 i archebu bwrdd.

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
  3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

    Ebrill 24 - Ebrill 26