Cwrs Uwch 2 – Awduron Cymru

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau
Find Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Awst 2017

Gweithdai Chwedlau

29th Awst 2017 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Dewch am dro i fwynhau prynhawn o hwyl a sbri mewn gweithdai arbennig i ddysgu mwy am chwedlau'r Nant!

Gwybod mwy »
Medi 2017

Sesiynau blasu’r iaith

5th Medi 2017 @ 11:00 am - 12:30 pm

Join tutor Llion Williams who will be using games and activities to help you get your tongue around basic Welsh words for meeting and greeting, asking for food and drink, and much more.

Gwybod mwy »
Tachwedd 2017

Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

18th Tachwedd 2017 @ 10:00 am - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl yr ŵyl … Stondinau amrywiol yn gwerthu cynnyrch, bwy ac anrhegion gan grefftwyr lleol Cyfle i’r plant gyfarfod â Siôn Corn Danteithion, tymhorol blasus o Gaffi Meinir Gwin poeth Adloniant a gweithgareddau nadoligaidd

Gwybod mwy »
Rhagfyr 2017

Nos Galan yn y Nant

31st Rhagfyr 2017 @ 7:30 pm - 1st Ionawr 2018 @ 1:00 am
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£60

Ymunwch â ni i ddathlu a chroesawu’r flwyddyn 2018! Adloniant gan Fand Pres Llareggub ac eraill... Oherwydd y traddodiad oesol o fandiau pres pentrefi chwarelyddol Gogledd Cymru, mae Band Pres Llareggub yn codi o ludw y gorffennol ac yn dod â dôs enfawr o bres trwm gyda nhw! Mae eu cerddoriaeth yn eich atgoffa o flas anhygoel bandiau New Orleans, ynghyd â cherddoriaeth bop Hip Hop, Bronx a phop Cymraeg! Wedi'i ffurfio yn 2015, mae'r band eisoes wedi rhyddhau dwy…

Gwybod mwy »
Mawrth 2018

Noson Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr Meibion Carnguwch

Mawrth 1 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£10.00

Oherwydd y tywydd drwg mae pob digwyddiad yn y Nant wedi ei ganslo ac mae Caffi Meinir wedi cau ar hyn o bryd. Dathlwch ŵyl Ddewi gyda noson yng nghwmni'r côr lleol, Meibion Carnguwch, a mwynhewch bryd blasus o fwyd Cymreig.

Gwybod mwy »

Cinio Sul y Mamau

Mawrth 11 @ 12:00 am - 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Cinio arbennig i ddathlu Sul y Mamau.

Gwybod mwy »
Mai 2018

Gofalu am y dyfodol

Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
Gwybod mwy »

Gofalu am y dyfodol

Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Cwrs preswyl arbenigol yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer darpar feddygon sy’n astudio cwrs MBBCh Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Mae’r Cwrs hwn am ddim ac mae’n addas i siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr a myfyrwyr di-Gymraeg. Bydd gan fyfyrwyr gyfle i: Adnabod y manteision a’r heriau personol a phroffesiynol sy’n gallu codi wrth drin cleifion trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, ac yn benodol mewn ardaloedd gwledig. Fynychu dosbarthiadau Cymraeg ac ymweld ag ysbytai, cartrefi henoed a meddygfeydd lleol. Gymryd rhan mewn…

Gwybod mwy »

Cwrs Celf Cymru

Mai 8 @ 12:00 am - Mai 10 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£260

Cwrs newydd sbon yn astudio gwaith arlunwyr o Gymru ddoe a heddiw. Ymweliad â Phlas Glyn y Weddw, oriel gelf hynaf Cymru, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, Adloniant a sgyrsiau gan arlunwyr lleol Cymreig. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur.

Gwybod mwy »

Cwrs Uwch 2 – Awduron Cymru

Mai 14 @ 12:00 am - Mai 18 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£395

Yr amryddawn Bethan Gwanas yn astudio gwaith rhai o awduron mwyaf poblogaidd y Gymraeg.

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

    Gorffennaf 16 - Gorffennaf 20
  2. Cwrs Blas Cymru

    Gorffennaf 31 - Awst 2
  3. Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

    Hydref 1 - Hydref 5