Murlun Mawr y Môr!

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Mai 2018

Gofalu am y dyfodol

Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
Gwybod mwy »

Gofalu am y dyfodol

Mai 7 @ 12:00 am - Mai 11 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Cwrs preswyl arbenigol yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer darpar feddygon sy’n astudio cwrs MBBCh Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Mae’r Cwrs hwn am ddim ac mae’n addas i siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr a myfyrwyr di-Gymraeg. Bydd gan fyfyrwyr gyfle i: Adnabod y manteision a’r heriau personol a phroffesiynol sy’n gallu codi wrth drin cleifion trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, ac yn benodol mewn ardaloedd gwledig. Fynychu dosbarthiadau Cymraeg ac ymweld ag ysbytai, cartrefi henoed a meddygfeydd lleol. Gymryd rhan mewn…

Gwybod mwy »

Cwrs Celf Cymru

Mai 8 @ 12:00 am - Mai 10 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£260

Cwrs newydd sbon yn astudio gwaith arlunwyr o Gymru ddoe a heddiw. Ymweliad â Phlas Glyn y Weddw, oriel gelf hynaf Cymru, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, Adloniant a sgyrsiau gan arlunwyr lleol Cymreig. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur.

Gwybod mwy »

Cwrs Uwch 2 – Awduron Cymru

Mai 14 @ 12:00 am - Mai 18 @ 11:59 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£395

Yr amryddawn Bethan Gwanas yn astudio gwaith rhai o awduron mwyaf poblogaidd y Gymraeg.

Gwybod mwy »

Gorffennaf 2018

Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

Gorffennaf 16 - Gorffennaf 20
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£495

Dylanwad y môr ar fywyd trigolion Penrhyn Llŷn.

Gwybod mwy »

Cwrs Blas Cymru

Gorffennaf 31 - Awst 2
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£295

Cwrs tridiau yw hwn ar gyfer dysgwyr sy’n hoffi’r gegin, ac sydd eisiau dod yn nes at yr iaith drwy ddysgu am sawl rysáit traddodiadol o Gymru yn y Gymraeg. Y wledd bob dydd fydd geirfa bwyd, pobi a choginio. Cewch ddeall gorchmynion, mesuriadau a’r eirfa ehangach a ddefnyddir mewn ryseitiau a chyflwynir 10 gair allweddol y dydd. Bydd ymarferion iaith megis paru geiriau, croeseiriau, llenwi bylchau, a hwyrach posau a chwis. Bydd darnau darllen neu wrando a deall yn…

Gwybod mwy »

Awst 2018

Gweithdy Gwehyddu

Awst 7 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£3

Cyfle unigryw i blant ddysgu crefft newydd!    Byddwn yn defnyddio deunyddiau amrywiol i greu gwaith yn seiliedig ar thema’r môr.

Gwybod mwy »

Murlun Mawr y Môr!

Awst 21 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£3

Byddwch yn rhan o Furlun Mawr y Môr! Cyfle arbennig i blant ddysgu am gysylltiadau’r Nant a Phen Llŷn gyda’r Môr. Addurnwch eich darn bach eich hun o’r murlun gan ddefnyddio deunyddiau wedi’i ailgylchu neu wedi’i darganfod ar yr arfordir.

Gwybod mwy »

Noson yng nghwmni ALEJANDRO JONES

Awst 23 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Rydym yn falch o groesawu'r canwr a'r amaethwr o Batagonia, Alejandro Jones i Nant Gwrtheyrn! Ymunwch â'n dysgwyr am noson o adloniant gydag Alejandro Jones.

Gwybod mwy »

Murlun Mawr y Môr!

Awst 28 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£3

Byddwch yn rhan o Furlun Mawr y Môr! Cyfle arbennig i blant ddysgu am gysylltiadau’r Nant a Phen Llŷn gyda’r Môr. Addurnwch eich darn bach eich hun o’r murlun gan ddefnyddio deunyddiau wedi’i ailgylchu neu wedi’i darganfod ar yr arfordir.

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Gŵyl Y Nant – Dathlu 40 / Celebrating 40 years of Nant Gwrtheyrn

    Medi 22 @ 12:00 pm - 11:30 pm
  2. Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

    Hydref 1 - Hydref 5
  3. Cwrs Cerdd Cymru

    Hydref 30 - Tachwedd 1