Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Gorffennaf 2018

Cwrs Uwch 2 – Dylanwad y Môr ar Benrhyn Llŷn

Gorffennaf 16 - Gorffennaf 20
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£495

Dylanwad y môr ar fywyd trigolion Penrhyn Llŷn.

Gwybod mwy »

Cwrs Blas Cymru

Gorffennaf 31 - Awst 2
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£295

Cwrs tridiau yw hwn ar gyfer dysgwyr sy’n hoffi’r gegin, ac sydd eisiau dod yn nes at yr iaith drwy ddysgu am sawl rysáit traddodiadol o Gymru yn y Gymraeg. Y wledd bob dydd fydd geirfa bwyd, pobi a choginio. Cewch ddeall gorchmynion, mesuriadau a’r eirfa ehangach a ddefnyddir mewn ryseitiau a chyflwynir 10 gair allweddol y dydd. Bydd ymarferion iaith megis paru geiriau, croeseiriau, llenwi bylchau, a hwyrach posau a chwis. Bydd darnau darllen neu wrando a deall yn…

Gwybod mwy »

Awst 2018

Gweithdy Gwehyddu

Awst 7 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£3

Cyfle unigryw i blant ddysgu crefft newydd!    Byddwn yn defnyddio deunyddiau amrywiol i greu gwaith yn seiliedig ar thema’r môr.

Gwybod mwy »

Murlun Mawr y Môr!

Awst 21 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£3

Byddwch yn rhan o Furlun Mawr y Môr! Cyfle arbennig i blant ddysgu am gysylltiadau’r Nant a Phen Llŷn gyda’r Môr. Addurnwch eich darn bach eich hun o’r murlun gan ddefnyddio deunyddiau wedi’i ailgylchu neu wedi’i darganfod ar yr arfordir.

Gwybod mwy »

Noson yng nghwmni ALEJANDRO JONES

Awst 23 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Rydym yn falch o groesawu'r canwr a'r amaethwr o Batagonia, Alejandro Jones i Nant Gwrtheyrn! Ymunwch â'n dysgwyr am noson o adloniant gydag Alejandro Jones.

Gwybod mwy »

Murlun Mawr y Môr!

Awst 28 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£3

Byddwch yn rhan o Furlun Mawr y Môr! Cyfle arbennig i blant ddysgu am gysylltiadau’r Nant a Phen Llŷn gyda’r Môr. Addurnwch eich darn bach eich hun o’r murlun gan ddefnyddio deunyddiau wedi’i ailgylchu neu wedi’i darganfod ar yr arfordir.

Gwybod mwy »

Medi 2018

Gŵyl Y Nant – Dathlu 40 / Celebrating 40 years of Nant Gwrtheyrn

Medi 22 @ 12:00 pm - 11:30 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
£15

Mae Gŵyl arbennig iawn yn cael ei threfnu ar gyfer penwythnos Dydd Sadwrn 22ai o Fedi eleni, i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn! Bydd llond y pentref o ddigwyddiadau ymlaen yn ystod yr wythnos cynt, ac ar y dydd Sadwrn, gan gynnwys: Arddangosfa ‘Hanesyddol’ yn dilyn datblygiad y Nant rhwng 1978 a 2018 Prynhawn Sadwrn: 2:30yp - Darlith R. S. Thomas, Yr Athro Jason Walford Davies Prynhawn Sadwrn: 1:30yp – Gweithgareddau a the parti i’r plant Yn…

Gwybod mwy »

Hydref 2018

Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

Hydref 1 - Hydref 5
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£495

Hanes y frwydyr dros yr Iaith Gymraeg. Cwrs wythnos yn olrhain hanes y frwydr dros yr iaith Gymraeg gyda’r tiwtor gwadd Angharad Tomos. Awdures llyfrau i blant ac oedolion. Un peth yw dysgu iaith, peth arall yw dysgu hanes yr ymgyrchu fu drosti. Byddwch yn astudio beth yw ystyr ‘chwyldro’ yn y cyd-destun Cymreig. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant. Os hoffech ragor o…

Gwybod mwy »

Cwrs Cerdd Cymru

Hydref 30 - Tachwedd 1
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£295

Dewch i ddysgu mwy am y traddodiad cerddorol yng Nghymru ac am y modd y mae hynny wedi dylanwadu ar rai o gerddorion cyfoes Cymru. Cyfleoedd i gyfarfod â rhai o berfformwyr cerddoriaeth Gymreig cyfoes, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, adloniant a sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur

Gwybod mwy »

Tachwedd 2018

Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

Tachwedd 17 @ 10:00 am - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl yr ŵyl … Stondinau amrywiol yn gwerthu cynnyrch, bwy ac anrhegion gan grefftwyr lleol Cyfle i’r plant gyfarfod â Siôn Corn Danteithion, tymhorol blasus o Gaffi Meinir Gwin poeth Adloniant a gweithgareddau nadoligaidd Castell neidio a siglen fawr! Stondinau: Gwlan Cotwm Fframiau Gelli Mooshkin Welsh Mountain Jewellery Debbies Cake’Ole Josie Russell Pren y Bywyd Cynnyrch fferm Pen Llŷn Swales Chillipep Andi Chell SUEK Sioned Glyn – Celf Cardiau Menna My Faery Dust Dreams…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio