Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Hydref 2018

Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

1st Hydref 2018 - 5th Hydref 2018
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£495

Hanes y frwydyr dros yr Iaith Gymraeg. Cwrs wythnos yn olrhain hanes y frwydr dros yr iaith Gymraeg gyda’r tiwtor gwadd Angharad Tomos. Awdures llyfrau i blant ac oedolion. Un peth yw dysgu iaith, peth arall yw dysgu hanes yr ymgyrchu fu drosti. Byddwch yn astudio beth yw ystyr ‘chwyldro’ yn y cyd-destun Cymreig. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant. Os hoffech ragor o…

Gwybod mwy »

Cwrs Cerdd Cymru

30th Hydref 2018 - 1st Tachwedd 2018
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
£295

Dewch i ddysgu mwy am y traddodiad cerddorol yng Nghymru ac am y modd y mae hynny wedi dylanwadu ar rai o gerddorion cyfoes Cymru. Cyfleoedd i gyfarfod â rhai o berfformwyr cerddoriaeth Gymreig cyfoes, Llety lluniaeth llawn am ddwy noson, adloniant a sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes. Addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr pob lefel oni bai am ddechreuwyr pur

Gwybod mwy »

Tachwedd 2018

Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

17th Tachwedd 2018 @ 10:00 am - 4:00 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl yr ŵyl … Stondinau amrywiol yn gwerthu cynnyrch, bwy ac anrhegion gan grefftwyr lleol Cyfle i’r plant gyfarfod â Siôn Corn Danteithion, tymhorol blasus o Gaffi Meinir Gwin poeth Adloniant a gweithgareddau nadoligaidd Castell neidio a siglen fawr! Stondinau: Gwlan Cotwm Fframiau Gelli Mooshkin Welsh Mountain Jewellery Debbies Cake’Ole Josie Russell Pren y Bywyd Cynnyrch fferm Pen Llŷn Swales Chillipep Andi Chell SUEK Sioned Glyn – Celf Cardiau Menna My Faery Dust Dreams…

Gwybod mwy »

Chwefror 2019

BBC Radio 4 – Any Questions?

Chwefror 15 @ 6:30 pm - 9:00 pm
Gwybod mwy »

Tapas Llŷn

Chwefror 23 @ 8:00 am - Mawrth 2 @ 5:00 pm

Ar gael yn ystod Wythnos Tapas Llŷn 23/02 – 02/03/19   Peli Cranc Bae Nant                                                                           Peli cranc lleol wedi'u crasu a’u gweini gyda saws tsili a sinsir. Nant Bay Crab Balls Crispy local crab balls served with a chilli and ginger sauce.                     £6.95   Tameidiau ‘Oinc Oink’ Llithfaen                                                                    Tameidiau Porc 'Oinc Oink' a chorizo mewn saws mwstard grawn cyflawn hufennog. Llithfaen ‘Oinc Oink’ Bites ‘Oinc Oink’ pork loin bites and chorizo in a creamy wholegrain mustard sauce.…

Gwybod mwy »

Mai 2019

‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Mai 28 - Mai 30
£295

Mae dod yn rhugl yn y Gymraeg yn un peth - yn y cwrs hwn, byddwn ni'n edrych ar rai o'r triciau y gellir eu defnyddio i gyfoethogi dy Gymraeg, a gwneud iddi swnio'n fwy naturiol. Dyma gyfle i ddysgu mwy am: idiomau'r Gymraeg, a ph'ryd i'w defnyddio nodweddion tafodieithol (gan ganolbwyntio ar ardaloedd y sawl fydd ar y cwrs) sut mae cynffoneiriau gwahanol (e.e. ynde, 'lly, 'sti, m'wn) yn gallu chwarae eu rhan mewn sgwrs ac wrth ddweud stori…

Gwybod mwy »

Mehefin 2019

Cwrs Llên Cymru efo Bethan Gwanas

Mehefin 17 - Mehefin 21
£495

Yn sgil llwyddiant y cwrs hwn yn 2017 a 2018, bydd Bethan yn ei hôl i arwain cwrs ar rai o awduron cyfoes gorau Cymru; y tro hwn, awduron fel Daniel Davies, Sian Northey a Llwyd Owen. Rhyddiaith fydd dan y chwyddwydr yn bennaf, ond bydd sylw hefyd at gerdd neu ddwy. Fel arfer, bydd cyfle i gyfarfod ag ambell un o’r awduron, yn cynnwys enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod 2018, Manon Steffan Ros. Y nofel honno, Llyfr Glas Nebo, fydd…

Gwybod mwy »

Sgwrs gyda’r bardd a’r awdur Aled Lewis Evans

Mehefin 18 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Gwybod mwy »

Sgwrs gyda’r awdur Manon Steffan Ros

Mehefin 19 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Gwybod mwy »

Awst 2019

Arwyr a Dihirod efo Rhodri Trefor

Awst 12 - Awst 16
£495

Arwyr a Dihirod Dyma gwrs sydd yn edrych ar rai o’r arwyr a dihirod sy’n gysylltiedig â Chymru mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.  Bydd sawl enw cyfarwydd ac efallai rhai anghyfarwydd ac annisgwyl yn eu plith.  Dyma gyfle i chi gael trin a thrafod y cymeriadau a’u sefyllfaoedd gan fod arwr un person yn aml iawn yn ddihiryn i berson arall.  Cewch gyfle i drafod straeon a phynciau sydd yn dal yn ddadleuol hyd heddiw.  Mae’r straeon oll yn wir,…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

    Tachwedd 4 - Tachwedd 8