Aros

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Aros

nant_gwrtheyrn_stay_03

Llety Grŵp

Gall amryw o grwpiau aros yma yn Nant Gwrtheyrn yn ein llety grŵp unigryw – o fod yn bobl ar eu gwyliau neu’n gerddwyr neu’n grŵp â diddordeb arbennig, i briodasau, partïon a dathliadau eraill, cynadleddau, cyrsiau hyfforddiant a chyfarfodydd.

Ystafelloedd yn cysgu hyd at 6 o bobl ynghyd â defnydd o neuadd aml bwrpas.

nant-gwrtheyrn-cottages-09

Gwely a Brecwast

Ymlaciwch yn ein hystafelloedd en-suite 5* (Llety Grŵp, Croeso Cymru).

Mae’r 24 o fythynnod teras a godwyd yn 1860 yn Nant Gwrtheyrn wedi cael eu trosi yn lety moethus unigryw.

nant-gwrtheyrn-cottages-10

Hunan arlwyo

Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd godidog o’r môr, ym mythynnod Nant Gwrtheyrn – Mae’r bythynnod o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen.

Newyddlen

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf a manylion am ddigwyddiadau a chynigion arbennig.


Tanysgrifiwch fi i dderbyn y newyddlen!

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.