Llety Grŵp

Nant Gwrtheyrn > Aros > Llety Grŵp

Llety Gwely a Brecwast ar gyfer Grwpiau

Mae llety gwely a brecwast ar gael yn Nant Gwrtheyrn ar gyfer grwpiau. Gall y grwpiau yma amrywio o fod yn bobl ar eu gwyliau neu’n gerddwyr neu’n grŵp â diddordeb arbennig, i briodasau, partïon a dathliadau eraill, cynadleddau, cyrsiau hyfforddiant a chyfarfodydd.

Mae gan Nant Gwrtheyrn 30 ystafell wely en-suite: sef 2 sengl, 8 ddwbl, 14 gyda phâr o welyau a 6 ystafell deulu.

Mae gan bob ystafell ddesg a chadair, cadair ledr esmwyth, cysylltiad am ddim â’r rhyngrwyd a golau sy’n addas ar gyfer gweithio, darllen neu ymlacio.

Mae gan bob ystafell wely ystafell ymolchi en-suite gyda chawod ag eithrio dwy sydd gydag ystafell ymolchi gyda chawod dros y baddon.

Gwresogir yr ystafelloedd gan system wresogi o dan y llawr. Mae’r lloriau a’r dodrefn wedi eu gwneud o dderw solat, a cheir carthen o dapestri traddodiadol Cymreig, o brint gan arlunydd lleol, ar y gwelyau. Mae enw pob bwthyn ar y wal ger y drws ffrynt ac mae gan bob ystafell o fewn y bwthyn ei rhif ei hun.

Ymhob ystafell ceir ffolder dreftadaeth sy’n cynnwys manylion am gyfleusterau’r Nant ac agweddau o hanes y safle a’r arddangosfeydd treftadaeth.

Gwirio argaeledd

Cysylltwch â ni at 01758 750 334 i wirio argaeledd neu cwbwlhewch y ffurflen isod.