SWYDD: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > SWYDD: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu:

PWRPAS Y SWYDD: Datblygu, rheoli a gweithredu strategaeth farchnata Canolfan Nant Gwrtheyrn a chodi proffil y cwmni

TEITL: RHEOLWR MARCHNATA A CHYFATHREBU

YN ATEBOL I: PRIF REOLWR

CYFRIFOLDEBAU RHEOLI LLINELL: Gweithredu fel rheolwr llinell ar gynorthwywyr marchnata yn y gwahanol adrannau.

CYFLOG ( GRADDFA 5/6) £26,279 – £30,220 yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

HYD AC ORIAU’R SWYDD: HYD AT 37:50 yr wythnos ( oriau hyblyg i’w cytuno ) > Cytundeb dwy flynedd i ddechrau gyda chyfnod prawf o 6 mis

LLEOLIAD: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, PWLLHELI ond disgwylir y bydd y swydd yn cynnwys teithio.

DYDDIAD CAU:12/08/2019

Digwyddiadau i ddod

  1. Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

    Tachwedd 4 - Tachwedd 8