Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Ail-agor y Nant, un cam ar y tro

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Ail-agor y Nant, un cam ar y tro

“Mae’r pentref yma wedi bod ar gau o’r blaen – am flynyddoedd – ac wedi codi yn ei ôl. Fe wnawn ni hynny eto.” Dyma oedd geiriau Huw Jones, Cadeirydd y Nant ym mis Mawrth.

Pedwar mis yn ddiweddarach, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru wythnos diwethaf, rydym yn falch o allu rhannu ein cynlluniau a’r camau fyddwn yn eu cymryd i ail-agor y Nant yn raddol.

Mae’r camau hyn i gyd yn ddibynnol ar gyfarwyddyd a chyhoeddiadau Llywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesaf:

Bydd giatiau’r safle yn ail-agor 13 Gorffennaf i alluogi pobl i ddod am dro. Ni fydd unrhyw adeiladau ar y safle ar agor i’r cyhoedd (yn cynnwys y Caffi a’r toiledau, fydd yn parhau ar gau).

Rydym yn cymryd archebion i’n tai hunan-ddarpar, fydd ar gael i bobl ddod i aros o 18 Gorffennaf. Gallwch archebu tŷ hunan ddarpar ar wefan Gorau o Gymru: https://www.bestofwales.co.uk/

Rhwng mis Awst a mis Hydref bydd y cyrsiau Cymraeg yn cael eu dysgu gan ein tiwtoriaid profiadol ar-lein yn unig. Bydd y rhain yn gyrsiau dwys (5 awr y dydd o ddysgu) gydag amrywiaeth ar gyfer y gwahanol lefelau. Mae manylion llawn am ein cyrsiau digidol newydd i’w gweld fan hyn.

Mae ein staff yn gweithio’n galed i baratoi i ail-agor y safle a chael popeth mewn lle i sicrhau diogelwch pawb. Mae’n hanfodol bod ein staff, ein cwsmeriaid a’r gymuned yn teimlo’n ddiogel ac yn hyderus i ddod i’r safle unwaith eto pan fyddwn ni’n ail-agor, a dyma yw ein blaenoriaeth.

Mae’r cyfnod hwn yn un heriol ac mae diogelu dyfodol y Nant yn hanfodol bwysig. Byddwn felly yn gofyn i gwsmeriaid sy’n dod am dro i’r Nant, ac yn defnyddio ein maes parcio ar waelod yr allt, i dalu  £2 am barcio. Bydd 100% o’r arian yma’n mynd tuag at waith yr Ymddiriedolaeth ac at gadw’r ffordd syfrdanol sy’n arwain at y Nant ar agor i chi ei mwynhau.

Diolch i chi gyd am eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth barhaus dros y cyfnod anodd hwn. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i’r Nant yn saff ac yn fuan.

Mae swyddfa’r Nant yn parhau ar gau, ond gallwch anfon unrhyw ymholiadau at post@nantgwrtheyrn.org neu ffonio 01758 750334.

feeb