Chwedlau Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Amdanom > Hanes Nant Gwrtheyrn > Chwedlau Nant Gwrtheyrn

Stori Gwrtheyrn

Mae Nant Gwrtheyrn wedi cael ei henwi ar ôl y Brenin Gwrtheyrn, brenin o Gaint a reolai’r Brydain fore yn …

Y Tair Melltith

Ychydig wedi marwolaeth Gwrtheyrn, daeth tri mynach i’r Nant. Pysgotwyr oedd y bobl leol, a ffieiddio a …

Rhys a Meinir

Y Nant ddiarffordd ydy lleoliad un o straeon caru mwyaf trist ac enwog Cymru. Cafodd Rhys a Meinir eu magu …

Elis Bach

Tŷ Canol oedd cartref Elis Bach, cymeriad diddorol a oedd yn byw yn y Nant yn gynnar yn y bedwaredd ganrif …

Ysbïwr o’r Almaen?

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd symudodd dynes ddieithr hynod o’r enw Gladys Fisher i fyw i dŷ diarffordd uwchben …