Atyniad diweddaraf Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Atyniad diweddaraf Nant Gwrtheyrn

Mae hen bentref chwarelyddol Nant Gwrtheyrn yn fwy cyfarwydd ini heddiw fel Canolfan breswyl i ddysgwyr Cymraeg. Ers 1982 mae dros 25,000 o ddysgwyr wedi manteisio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg yn y lleoliad unigryw yma ym Mhenrhyn Llyn.

Ond yn ddiweddar, fe agorwyd un o dai y pentref fel ‘Ty Cyfnod’ i ddangos sut yr oedd y chwarelwr a’i deulu yn byw yn 1910. Yn ol Catherine Tudor Jones, Swyddog Treftadaeth y Nant, ‘Ein gobaith yw ail-greu’r syniad o’r cartref cyffredin ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif.’

Fe adeiladwyd tai Trem y Mor a Threm y Mynydd yn 1878 fel cartrefi i weithwyr y dair chwarel ithfaen. Roedd y tai hyn yn cael eu cyfrif yn rhai gorau’r ardal a ffurfiwyd cymuned glos o tua 200 o bobl. Gwnaed y waliau o ithfaen lleol a defnyddiwyd llechi o ogledd Cymru ar y toeau.

‘Trwy gamu yn ol mewn amser, mae’r ty cyfnod yn ddatblygiad pwysig a fydd yn rhoi blas i’r ymwelydd o fywyd bob dydd mewn pentref chwarelyddol”

Mae arddangosfa newydd hefyd wedi ei gosod yn y Ganolfan Dreftadaeth sy’n llawn gwybodaeth am hanes a datblygiad y Nant a rol yr iaith Gymraeg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu ymweliad i grwp o ddysgwyr i’r Nant, cysylltwch a Catherine ar 01758 750 334 neu catherine@nantgwrtheyrn.org.

feeb