Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae’r sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru.

Mae ein swyddfa ar agor. Y ffordd orau o gysylltu â ni dros y cyfnod hwn yw drwy e-bost: post@nantgwrtheyrn.org

Mae’r safle ar agor i chi ddod am dro. Bydd y Ganolfan Dreftadaeth hefyd ar agor dros hanner tymor. O ddydd Llun 31 Mai i ddydd Sul 6 o Fehefin, rhwng 10am – 4pm.

Mae ein cyrsiau Cymraeg gyda’n tiwtoriaid profiadol yn parhau ar-lein. Mae rhain yn gyrsiau dwys (5 awr y dydd o ddysgu) gydag amrywiaeth ar gyfer y gwahanol lefelau. Manylion llawn yma.

Llety – Rydym ar agor ac yn cymryd archebion.

Cysylltwch am fwy o fanylion ac i archebu: llety@nantgwrtheyrn.org

Caffi Meinir

Mae Caffi Meinir ar agor yn ddyddiol, 11am – 4pm.

Gallwch weld ein oriau agor a’r fwydlen newydd yma.

Byddwn yn eich diweddaru ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

feeb