Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae’r safle wedi ail-agor i pobl sy’n byw yng Nghymru. Er bod y Caffi a’r atyniadau’n parhau ar gau, mae croeso i chi ddod am dro i fwynhau ein llwybrau a golygfeydd godidog.

Mae rhai o’n staff yn parhau i weithio, y ffordd orau o gysylltu â ni dros y cyfnod hwn yw drwy e-bost: post@nantgwrtheyrn.org

O ganlyniad i’r ansicrwydd fyddwn yn wynebu dros y misoedd nesaf a gan nad oes modd cynnal ein gweithgareddau arferol ar hyn o bryd, rydym wedi penderfynu cau Caffi Meinir tan ar ôl y Nadolig. Os bydd rheolau yn caniatáu, y bwriad yw ail-agor yn ystod y cyfnod rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd a byddwn yn eich diweddaru mis nesaf.

Rydym yn cynnig pecyn arbennig ar gyfer dathliadau bach ac arbennig preifat. Yn cynnwys cyngor a chefnogaeth arbenigol gan staff i drefnu’r digwyddiad wedi ei deilwra yn arbennig i’ch anghenion chi. Cysylltwch am fwy o fanylion ac i drafod opsiynau a phrisiau.

Mae ein bythynnod hunan-arlwyo a gwely ar brecwast ar gael i chi ddod ar wyliau milltir sgwâr (os yn byw yng Nghymru). Cysylltwch am fwy o fanylion.

Mae ein cyrsiau Cymraeg gyda’n tiwtoriaid profiadol yn parhau ar-lein. Mae rhain yn gyrsiau dwys (5 awr y dydd o ddysgu) gydag amrywiaeth ar gyfer y gwahanol lefelau. Manylion llawn yma.

Diolch i chi gyd am eich cydweithrediad a chadwch yn saff.

feeb