Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Gwybodaeth ddiweddaraf

Gyda chyfyngiadau clo mewn grym, mae’r safle ar gau am y tro. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru.

Mae rhai o’n staff yn parhau i weithio ac yn derbyn ymholiadau ffôn ac e-byst (nid yw’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd). Y ffordd orau o gysylltu â ni dros y cyfnod hwn yw drwy e-bost: post@nantgwrtheyrn.org

Mae ein llwybrau cerdded ar agor ar gyfer cerddwyr sy’n teithio o fewn ffiniau Cymru yn unig.

Mae ein cyrsiau Cymraeg gyda’n tiwtoriaid profiadol yn parhau ar-lein. Mae rhain yn gyrsiau dwys (5 awr y dydd o ddysgu) gydag amrywiaeth ar gyfer y gwahanol lefelau. Manylion llawn yma.

Llety – Rydym ar agor ac yn cymryd archebion.

Mae’r canlynol ar gael:

  • Dwyfor ac Aelhaearn (cysgu dau)
  • Meirionnydd (cysgu tri)
  • Tŷ y Faner a Phorth y Wawr (cysgu chwech)

Cysylltwch am fwy o fanylion ac i archebu: llety@nantgwrtheyrn.org

Caffi Meinir

Bydd Caffi Meinir ar agor penwythnos 24 a 25 Ebrill i gynnig tecawê a diodydd poeth. Byddwn yn ail-agor i weini bwyd a diod tu allan 30 Ebrill. Gallwch weld ein oriau agor a’r fwydlen newydd yma.

Pan fydd y sefyllfa’n caniatáu byddwn yn eich diweddaru ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Diolch i chi gyd am eich cydweithrediad a chadwch yn saff.

feeb