Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Gwybodaeth ddiweddaraf

Gyda cyfyngiadau clo mewn grym, mae’r safle ar gau am y tro. Bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu’n rheolaidd er mwyn cydymffurfio a gofynion Llywodraeth Cymru.

Mae rhai o’n staff yn parhau i weithio ac yn derbyn ymholiadau ffôn ac e-byst (nid yw’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd). Yfordd orau o gysylltu â ni dros y cyfnod hwn yw drwy e-bost: post@nantgwrtheyrn.org

Mae ein llwybrau cerdded ar agor ar gyfer cerddwyr lleol yn unig.

Mae ein cyrsiau Cymraeg gyda’n tiwtoriaid profiadol yn parhau ar-lein. Mae rhain yn gyrsiau dwys (5 awr y dydd o ddysgu) gydag amrywiaeth ar gyfer y gwahanol lefelau. Manylion llawn yma.

Llety – nid ydym yn cymryd unrhyw archebion llety.

Mae Caffi Meinir a’n gwasanaeth arlwyo yn parhau ar gau.

Pan fydd y sefyllfa’n caniatáu byddwn yn eich diweddaru ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Diolch i chi gyd am eich cydweithrediad a chadwch yn saff.

feeb