Coronafirws – Cyrsiau dysgu Cymraeg

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Coronafirws – Cyrsiau dysgu Cymraeg

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda lledaeniad coronafirws COVID-19, rydym wedi penderfynu gohirio’n darpariaeth addysg hyd at 20 Ebrill, 2020.

Y cyrsiau a fydd yn cael eu heffeithio gan y penderfyniad hwn fydd:

Lefel Cod Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Uwch 2 C2007 30/3/2020 3/4/2020
Mynediad 1 C2008 23/3/2020 27/3/2020
Mynediad 2 C2009 30/3/2020 3/4/2020
Gloywi C2010 6/4/2020 8/4/2020

Yn achos y cyrsiau sy’n cael eu chynnig y tu hwnt i 20 Ebrill, byddwn yn monitro’r sefyllfa ehangach yng Nghymru ac yn rhoi gwybod i ddysgwyr am unrhyw newid pellach i’r ddarpariaeth addysg yma yn Nant Gwrtheyrn.

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn ac edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu yma i Nant Gwrtheyrn yn y man.

Am fwy o wybodaeth neu am gyngor pellach, cysylltwch a’r Adran Addysg drwy ffonio 01758 750334 (dewis opsiwn 3) neu e-bostio addysg@nantgwrtheyrn.org

feeb