Cyhoeddiad

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Cyhoeddiad

Yn dilyn y stormydd diweddar, a’r difrod i’r coed, rydym wedi derbyn cyngor pellach parthed y llwybrau yma yn y Nant gan sefydliad Llais y Goedwig. Bydd mynediad i’r goedwig ar gau i’r cyhoedd nes bod gwaith diogelu wedi ei gwbwlhau, a gofynwn i bawb gymeryd gofal o gwmpas y pentref hefyd.

feeb