Cynnig Arbennig Gwely a brecwast

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Cynnig Arbennig Gwely a brecwast

Rydym yn cynnig tair noson am bris dwy! Felly 1 noson AM DDIM!

Ar gael am gyfnod o bythefnos rhwng 19/10/20 – 31/10/2020.

Gallwch weld mwy o fanylion am ein llety gwely a brecwast yma.

I archebu anfonwch ebost at – post@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758750334.

Mae’r cynnig yn ddibynnol ar amodau a rheolau Covid-19.

feeb