Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith rhan amser

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith rhan amser

Hysbyseb Swydd

Teitl y swydd: Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith
Adran: Addysg
Yn atebol i’r: Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith / Rheolwr Addysg
Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar gymwysterau (Cytundeb blwyddyn i ddechrau)
Oriau: Swydd Rhan Amser – 15 awr yr wythnos (gweithio ar ddydd Llun a dydd Gwener)
I ddechrau: Cyn gynted â phosib


Pwrpas y swydd:
Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith brwdfrydig a threfnus i weithio’n agos gyda’r Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith. Bydd dyletswyddau’n cynnwys llungopïo a pharatoi adnoddau dysgu, ymateb i ymholiadau, cofnodi a gweinyddu archebion cyrsiau, casglu, trefnu a chofnodi data a gwneud trefniadau ymarferol er mwyn cefnogi’r prosiect Cymraeg Gwaith.

*Noder: Efallai y bydd gofyn cynorthwyo â gwaith gweinyddol y cyrsiau Prif Ffrwd hefyd fel bo angen.

Manyleb bersonol / sgiliau / profiad:

 • Y gallu i ddefnyddio rhaglenni Word, Outlook ac Excel yn effeithiol
 • Sgiliau gweinyddol cryf a phrofiad blaenorol o waith gweinyddol
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn fewnol ac allanol yn Gymraeg a Saesneg
 • Trefnus a chwrtais
 • Cyfathrebwr arbennig
 • Sgiliau ysgrifennu ardderchog yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn hanfodol oherwydd natur y busnes*


Dyddiad cau: 21/02/2020
Ceisiadau trwy lythyr a CV

Digwyddiadau i ddod

 1. Tapas Llŷn

  Chwefror 24 - Mawrth 1
 2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

  Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
 3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

  Ebrill 24 - Ebrill 26