Blasu

Nant Gwrtheyrn > Dysgu > Blasu

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n rhoi blas ar y Gymraeg i ddechreuwyr pur mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

  • ynganu
  • defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion
  • cyfarchion
  • rhifo syml a lliwiau
  • dyddiau’r wythnos
  • siarad am y tywydd
  • ymadroddion bob dydd
  • berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1.

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.