Cyrsiau Uwch 2

Nant Gwrtheyrn > Dysgu > Cyrsiau Uwch 2

  • Chwedlau Nant Gwrtheyrn
  • Llenyddiaeth Gymraeg Gyfoes

Dyma gyrsiau dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dysgwyr lefel Uwch. Cyfle unigryw i ymarfer trafod pynciau diddorol sydd â’u geirfa unigryw. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando wrth ddysgu am hanes a diwylliant Cymru.

Bydd union gynnwys y cyrsiau hyn yn cael ei rhyddhau yn y man.

5 awr y dydd dros gyfnod o dridiau.

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig.

blah