Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Cysylltu gyda ni

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Cysylltu gyda ni

Er bod y safle ar agor, mae nifer o’n staff yn parhau i weithio o adref. Y ffordd orau i chi gysylltu gyda ni yw dros e-bost.
-19.

E-bost

Ymholiadau cyffredinol a llety: post@nantgwrtheyrn.org
Dysgu Cymraeg: addysg@nantgwrtheyn.org
Caffi Meinir: arlwyo@nantgwrtheyrn.org
Marchnata ac ymholiadau’r wasg: marchnata@nantgwrtheyrn.org

Neu cysylltwch arlein isod

Rhif ffôn

01758 750 334

Dewiswch opsiwn:
1 – Derbynfa a llety
2 – Caffi Meinir
3 – dysgu Cymraeg
4 – cyllid
5 – marchnata a chyfathrebu

Gweinyddiaeth

Nant Gwrtheyrn,
Llithfaen,
Pwllheli,
Gwynedd,
Cymru,
DU
LL53 6NL

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.