Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Cysylltu gyda ni

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Cysylltu gyda ni

Er bod y safle ar gau mae rhai o’n haelodau staff yn dal wrth law i ateb eich ymholiadau yn saff o’u cartrefi.
Gallwch weld yma sut i gysylltu efo ni yn ystod argyfwng Covid-19.

Gweinyddiaeth

Nant Gwrtheyrn,
Llithfaen,
Pwllheli,
Gwynedd,
Cymru,
DU
LL53 6NL

 

Rhif ffôn

01758 750 334

Dewiswch opsiwn:
1 – Derbynfa a llety
2 – Caffi Meinir
3 – dysgu Cymraeg
4 – cyllid
5 – marchnata a chyfathrebu

E-bost

post@nantgwrtheyrn.org

Neu cysylltwch arlein isod

Cyfryngau Cymdeithasol

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.