Neges gan Gadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Ebrill 2020

Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

Ebrill 24 - Ebrill 26
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Dewch draw atom i gyd-adolygu gyda myfyrwyr eraill. Mae’n bleser gennym gyhoeddi cwrs adolygu penwythnos newydd sbon i fyfyrwyr fydd yn sefyll arholiad sylfaen yn 2020. Nod y cwrs fydd paratoi myfyrwyr at yr arholiad CBAC Sylfaen ar ei newydd wedd. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar holl elfennau'r arholiad newydd a bydd cyfle i weithio ac i farcio gwaith ei gilydd. Arweinir y cwrs gan diwtor Cymraeg i Oedolion profiadol – Rhodri Trefor. Byddwn yn defnyddio dulliau addysgu llwyddiannus…

Gwybod mwy »

Mai 2020

Drama Draenen Ddu

Mai 19 @ 7:30 pm - 10:30 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Bydd drama Theatr Bara Caws, Draenen Ddu yn cael ei llwyfannu yn y Nant nos Fawrth 19 Mai am 7.30pm. Bydd unrhyw elw yn mynd tuag at Cronfa Apêl Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd (dalgylch Pistyll a Llithfaen). Pris tocyn: £10 i oedolion ac £8 i fyfyrwyr a phobl ifanc. I archebu tocynnau cysylltwch efo ni: post@nantgwrtheyrn.org neu 01758 75033. Bydd lluniaeth ar gael cyn y perfformiad.

Gwybod mwy »

Mehefin 2020

Cwrs Uwch 2 efo Bethan Gwanas

Mehefin 15 @ 9:00 am - Mehefin 19 @ 5:00 pm

BETHAN GWANAS Awdures 37 o lyfrau i blant ac oedolion (a chyfres Bywyd Blodwen Jones ar gyfer dysgwyr), a thiwtor Cymraeg ac ysgrifennu creadigol. Enillodd wobr Tir na nOg am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns a Sgôr, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid. Roedd Hi yw Fy Ffrind ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005. Wedi ysgrifennu nifer o ddramau llwyfan, teledu a radio hefyd ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio