Diweddariad i’n dysgwyr – COVID-19

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Diweddariad i’n dysgwyr – COVID-19

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda lledaeniad coronafirws COVID-19, ac ymhellach i’r cyhoeddiad a wnaethpwyd gennym ym mis Mawrth, rydym wedi penderfynu gohirio’r cyrsiau canlynol:

Lefel Cod Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Sylfaen C2011 24/4/2020 26/4/2020
Canolradd C2012 27/4/2020 1/5/2020
Uwch 1 C2013 18/5/2020 22/5/2020
Sylfaen C2014 18/5/2020 22/5/2020
Blasu C2015 18/5/2020 22/5/2020
Mynediad 1 C2016 1/6/2020 5/6/2020
Mynediad 2 C2017 8/6/2020 12/6/2020
Uwch 2 C2018 15/6/2020 19/6/2020
Canolradd C2019 22/6/2020 26/6/2020
Mynediad 1 C2020 29/6/2020 3/7/2020
Mynediad 2 C2021 6/7/2020 10/7/2020
Sylfaen C2022 13/7/2020 17/7/2020
Canolradd C2023 20/7/2020 24/7/2020
Uwch 1 C2024 27/7/2020 31/7/2020

I drafod y cyhoeddiad hwn neu i holi ynghylch y ddarpariaeth addysg yn gyffredinol, e-bostiwch addysg@nantgwrtheyrn.org  os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn ac edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu yma i Nant Gwrtheyrn yn y man.

feeb