Edrych ymlaen at 2020

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Edrych ymlaen at 2020

Mae 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn brysur! Mae llawer o waith adeiladu a chynnal a chadw yn cael ei wneud ar y safle dros y gaeaf, yn cynnwys y swyddfa ac adeilad Y Plas, gyda datblygiadau cyffrous eraill ar y gweill hefyd…

Mae pedwar rheolwr newydd wedi cael eu penodi, dau sydd wedi dechrau’n barod:

Rheolwr Arlwyo: Denise Picot

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu: Ceri Brunelli Williams

Bydd Rheolwr Cyllid a Rheolwr Addysg yn dechrau yma yn flwyddyn newydd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi gyd oddi wrth bawb yma yn y Nant! Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

feeb