Ein Dysgwyr – Judith Hunt

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Ein Dysgwyr – Judith Hunt

Dyma Judith Hunt a’i phengwin.  Bu Judith yn mynychu’r cwrs Uwch 1 yr wythnos hon.  Mae Judith a’i phengwin wedi teithio’r byd ac wedi mwynhau wythnos fendigedig yn y Nant.  Dyma oedd ganddi i’w ddweud am y cwrs:

“Dw i a’r pengwin yn cytuno ei fod y profiad gorau erioed ac mae’r ddau ohonom wedi dysgu llawer am yr iaith gorau yn y byd.  Diolch Eleri ac i bawb yn y Nant “

Mae’r gair penguin yn tarddu o’r Gymraeg yn wreiddiol medda nhw!  Yn ôl yr hanes bu i Richard Hore lanio yn Cape Boston yn Newfoundland yn 1536 gyda chriw o forwyr o Gymru.  Wedi mordaith hir bu iddynt gyfeirio at y creaduriaid digri yn cerdded o amgylch y lle fel y creadur gyda phen gwyn.  Dyna’r stori beth bynnag!

feeb