Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Tachwedd 2019

Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

Tachwedd 23 @ 10:00 am - 4:00 pm

Ymunwch â ni am ein Ffair Nadolig blynyddol, rhwng 10yb a 4yp ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 23ain. Bydd llond y lle o stondinau celf a chrefft, anrhegion perffaith ar gyfer eich teulu a'ch ffrindiau! Mi fydd y dyn mawr barfog yn piciad draw hefyd yn ystod y dydd!

Gwybod mwy »

Rhagfyr 2019

Ydach chi am roi sglein ar eich Cymraeg?

Rhagfyr 3 - Rhagfyr 5
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Rydym yn cynnig cwrs gloywi iaith 3 diwrnod, rhwng 3-5 Rhagfyr. Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig. Ar y cwrs byddwn yn anelu at astudio’r canlynol: Gwallau cyffredin treigladau arddodiaid sillafu idiomau adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg - a’u newid am batrymau Cymreig. Cwrs tri diwrnod Gloywi Iaith 3-5 Rhagfyr 2019 Mae cynnig arbennig ar gael i bobl o Wynedd a Môn (sydd ddim angen…

Gwybod mwy »

Mawrth 2020

Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

16th Mawrth 2020 @ 9:00 am - 20th Mawrth 2020 @ 5:00 pm

Mae dod yn rhugl yn y Gymraeg yn un peth – yn y cwrs hwn, byddwn ni’n edrych ar rai o’r triciau y gellir eu defnyddio i gyfoethogi dy Gymraeg, a gwneud iddi swnio’n fwy naturiol. Dyma gyfle i ddysgu mwy am: idiomau’r Gymraeg, a ph’ryd i’w defnyddio nodweddion tafodieithol (gan ganolbwyntio ar ardaloedd y sawl fydd ar y cwrs) sut mae cynffoneiriau gwahanol (e.e. ynde, ‘lly, ‘sti, m’wn) yn gallu chwarae eu rhan mewn sgwrs ac wrth ddweud stori…

Gwybod mwy »

Mehefin 2020

Cwrs Uwch 2 efo Bethan Gwanas

15th Mehefin 2020 @ 9:00 am - 19th Mehefin 2020 @ 5:00 pm

BETHAN GWANAS Awdures 37 o lyfrau i blant ac oedolion (a chyfres Bywyd Blodwen Jones ar gyfer dysgwyr), a thiwtor Cymraeg ac ysgrifennu creadigol. Enillodd wobr Tir na nOg am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns a Sgôr, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid. Roedd Hi yw Fy Ffrind ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005. Wedi ysgrifennu nifer o ddramau llwyfan, teledu a radio hefyd ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post…

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio

Digwyddiadau i ddod

  1. Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

    Tachwedd 23 @ 10:00 am - 4:00 pm
  2. Ydach chi am roi sglein ar eich Cymraeg?

    Rhagfyr 3 - Rhagfyr 5
  3. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    16th Mawrth 2020 @ 9:00 am - 20th Mawrth 2020 @ 5:00 pm