Neges gan Gadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Drama Draenen Ddu

Nant Gwrtheyrn > Digwyddiadau

Loading Digwyddiadau

Gorffennol Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Find Digwyddiadau

Digwyddiadau Search

Tachwedd 2019

Brwydr yr Iaith efo Angharad Tomos

4th Tachwedd 2019 - 8th Tachwedd 2019
£495

BRWYDR YR IAITH Pam fod y Gymraeg mor bwysig i bobl Cymru? Cwrs sy'n edrych yn ol ar rai o frwydrau mwyaf Cymru yn yr G20 dros dir Cymru a'r Gymraeg. Mae'n gwrs bywiog sy'n cyfuno hanes gyda chanu protest. Cawn ein hysbrydoli gan y Tan yn Llyn, brwydr y Beasleys, Tryweryn, Cymdeithas yr Iaith a Phont Trefechan. Dewch i ddeall be sy'n tanio pobl i godi llais dros y Gymraeg, ac i ddeall gwleidyddiaeth y Gymru fodern. Naill ai…

Gwybod mwy »

Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn

23rd Tachwedd 2019 @ 10:00 am - 4:00 pm

Ymunwch â ni am ein Ffair Nadolig blynyddol, rhwng 10yb a 4yp ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 23ain. Bydd llond y lle o stondinau celf a chrefft, anrhegion perffaith ar gyfer eich teulu a'ch ffrindiau! Mi fydd y dyn mawr barfog yn piciad draw hefyd yn ystod y dydd!

Gwybod mwy »

Rhagfyr 2019

Ydach chi am roi sglein ar eich Cymraeg?

3rd Rhagfyr 2019 - 5th Rhagfyr 2019
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Rydym yn cynnig cwrs gloywi iaith 3 diwrnod, rhwng 3-5 Rhagfyr. Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig. Ar y cwrs byddwn yn anelu at astudio’r canlynol: Gwallau cyffredin treigladau arddodiaid sillafu idiomau adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg - a’u newid am batrymau Cymreig. Cwrs tri diwrnod Gloywi Iaith 3-5 Rhagfyr 2019 Mae cynnig arbennig ar gael i bobl o Wynedd a Môn (sydd ddim angen…

Gwybod mwy »

Chwefror 2020

Penwythnos San Ffolant

Chwefror 14
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Cynnig arbennig i chi ddathlu Dydd San Ffolant efo eich cariad yn Nant Gwrtheyrn. Llety gwely a brecwast yn un o’n bythynnod gyda golygfa odidog o’r Môr a phryd rhamantaidd 3 cwrs, gwydr o Prosecco / Cava ac adloniant ar y nos Wener. Y cwbl am £150. Gyda’r gegin o dan ofal cogydd newydd a bwydlen flasus wedi ei dylunio’n arbennig ar gyfer yr achlysur, peidiwch â cholli’r cyfle! Byw’n lleol a dim angen llety? Dewch am swper! 3 Cwrs…

Gwybod mwy »

Cinio dydd Sul ar gael!

Chwefror 16 @ 12:00 pm - 2:30 pm

O Ddydd Sul 16 Chwefror, bydd cinio Sul ar gael yma yn wythnosol. Gallwch weld sampl o’r fwydlen ar dudalen y caffi. Pris: Un cwrs: £10.95 Dau cwrs: £14.95 Tri cwrs: £17.95 Ffoniwch Caffi Meinir ar 01758 750334 i archebu bwrdd.

Gwybod mwy »

Tapas Llŷn

Chwefror 24 - Mawrth 1
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Fel rhan o ddathliadau Parêd Dewi Sant Llŷn ac Eifionydd eleni, mae Caffi Meinir yn cynnig Tapas Llŷn ar y fwydlen rhwng 24 Chwefror a 1 Mawrth. Ar gael yn ddyddiol rhwng 12pm-3.30pm. Gallwch weld copi o'r flwydlen yma, sy'n cynnwys prydau blasus o gynnyrch Cymreig gyda dylanwad Sbaeneg! Am fwy o wybodaeth am Parêd Dewi Sant Pwllheli, ewch i'w tudalen Facebook.

Gwybod mwy »

Mawrth 2020

Sul y Mamau

Mawrth 22
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Dewch i ddathlu Sul y Mamau efo ni ar 22 Mawrth!

Gwybod mwy »

Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm

Mae dod yn rhugl yn y Gymraeg yn un peth – yn y cwrs hwn, byddwn ni’n edrych ar rai o’r triciau y gellir eu defnyddio i gyfoethogi dy Gymraeg, a gwneud iddi swnio’n fwy naturiol. Dyma gyfle i ddysgu mwy am: idiomau’r Gymraeg, a ph’ryd i’w defnyddio nodweddion tafodieithol (gan ganolbwyntio ar ardaloedd y sawl fydd ar y cwrs) sut mae cynffoneiriau gwahanol (e.e. ynde, ‘lly, ‘sti, m’wn) yn gallu chwarae eu rhan mewn sgwrs ac wrth ddweud stori…

Gwybod mwy »

Ebrill 2020

Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

Ebrill 24 - Ebrill 26
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom

Dewch draw atom i gyd-adolygu gyda myfyrwyr eraill. Mae’n bleser gennym gyhoeddi cwrs adolygu penwythnos newydd sbon i fyfyrwyr fydd yn sefyll arholiad sylfaen yn 2020. Nod y cwrs fydd paratoi myfyrwyr at yr arholiad CBAC Sylfaen ar ei newydd wedd. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar holl elfennau'r arholiad newydd a bydd cyfle i weithio ac i farcio gwaith ei gilydd. Arweinir y cwrs gan diwtor Cymraeg i Oedolion profiadol – Rhodri Trefor. Byddwn yn defnyddio dulliau addysgu llwyddiannus…

Gwybod mwy »

Mai 2020

Drama Draenen Ddu

Mai 19 @ 7:30 pm - 10:30 pm
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen
Pwllheli, Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map

Bydd drama Theatr Bara Caws, Draenen Ddu yn cael ei llwyfannu yn y Nant nos Fawrth 19 Mai am 7.30pm. Bydd unrhyw elw yn mynd tuag at Cronfa Apêl Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd (dalgylch Pistyll a Llithfaen). Pris tocyn: £10 i oedolion ac £8 i fyfyrwyr a phobl ifanc. I archebu tocynnau cysylltwch efo ni: post@nantgwrtheyrn.org neu 01758 75033. Bydd lluniaeth ar gael cyn y perfformiad.

Gwybod mwy »
+ Digwyddiadau Allforio