Ffair Nadolig

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Ffair Nadolig

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gefnogi ein ffair Nadolig eleni. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn, gyda channoedd o bobl yn mwynhau naws Nadoliaidd y Nant. Diolch arbennig i Fand Pres Pwllheli am ein diddanu yn ystod y dydd, i gwmni Berwyn am gludo pawb i lawr ac yn ôl i fyny drwy’r dydd a diolch i Siôn Corn am ymweld â ni hefyd!

feeb