Ffair Nadolig

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Ffair Nadolig

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gefnogi ein ffair Nadolig eleni. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn, gyda channoedd o bobl yn mwynhau naws Nadoliaidd y Nant. Diolch arbennig i Fand Pres Pwllheli am ein diddanu yn ystod y dydd, i gwmni Berwyn am gludo pawb i lawr ac yn ôl i fyny drwy’r dydd a diolch i Siôn Corn am ymweld â ni hefyd!

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
  3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

    Ebrill 24 - Ebrill 26