Gwaith ar y ffordd i lawr i’r Nant

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Gwaith ar y ffordd i lawr i’r Nant

Agorwyd ffordd newydd Nant Gwrtheyrn yn swyddogol gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ar Ddydd Llun 17 Mawrth 2008. Mae’r gwelliannau yn cynnwys ehangu corneli, torri nôl ar y graig mewn mannau cul, mannau pasio , wal cerrig a rhwystrau dur yn y mannau serth, mynedfa newydd ar ben y cwm, maes parcio addas i 80 o geir ar waelod y cwm, ffordd newydd i’r caffi i gerbydau nwyddau, llwybrau addas i ymwelwyr anabl i bob man ar y safle a grid wartheg a ffensio i gadw’r geifr gwyllt a’r defaid all o’r pentref.

Roedd cost y prosiect yn agos i £450,000. [i]“Mae’r gwelliannau i’r ffordd yn gam cyntaf yn y datblygiad ac roedd rhaid eu cwblhau cyn ystyried gwelliannau i’r adeiladau a’r gwasanaethau”. meddai Jeff Williams Jones.

feeb