Hysbyseb Swydd

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Hysbyseb Swydd

Teitl y swydd:             Staff gweini

Adran:                         Caffi Meinir / Arlwyo

Oriau:                          Naill ai Llawn Amser – 37.5 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Sul yn ôl trefn rota fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, a rhai penwythnosau a Gwyliau                                           Banc

                                                                         Neu

                                    Rhan amser – oriau amrywiol, i’w trafod      

Cyflog / tâl:                  Yn dibynnu ar brofiad ac oriau

Mae Nant Gwrtheyrn yn chwilio am gymorth brwdfrydig i fod yn rhan o’r tîm croesawgar yng Nghaffi Meinir, Nant Gwrtheyrn. Profiad o weithio mewn caffi neu fwyty yn ddymunol, ond ddim yn angenrheidiol

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn hanfodol oherwydd natur y busnes.

feeb