Lansio Arddangosfa

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Lansio Arddangosfa

LANSIO ARDDANGOSFA A CHYNNIG CYFLE I YMWELWYR FLASU’R IAITH GYMRAEG

Nos Wener, 21 Gorffennaf 2006, am 6 o’r gloch, bydd Hywel Williams AS yn lansio arddangosfa gelf Amgylchedd a Iaith yng Nghanolfan Dreftadaeth Nant Gwrtheyrn.

Mae’r arddangosfa wedi’i threfnu ar y cyd rhwng Nant Gwrtheyrn ac Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog gyda chymorth ariannol gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy y Cynulliad.

Bydd y gwaith celf gan dri artist lleol yn dangos y berthynas rhwng yr amgylchedd a’r iaith Gymraeg. Yr artistiaid yw Catrin Williams RCA o Bwllheli, Emrys Parry sy’n wreiddiol o Nefyn a Kim Atkinson o Uwchmynydd.

Bydd yr arddangosfa, fydd yn rhannol yng Nghanolfan Dreftadaeth Nant Gwrtheyrn ac yn rhannol ym mwyty Caffi Meinir hefyd ar y safle, i’w gweld bob dydd rhwng 22 Gorffennaf a 28 Awst 2006, 11am – 4pm.

Cynllun arall gan Nant Gwrtheyrn dros yr haf fydd Sesiynau Blasu Iaith wedi eu rhan-ariannu gan Fenter Iaith Gwynedd. Bydd y sesiynau awr a hanner o hyd yn cael eu cynnal yn Nant Gwrtheyrn, Abersoch a Phwllheli yn ystod mis Awst dan arweiniad yr actor poblogaidd Llion Williams. Byddant yn rhoi cyfle i ymwelwyr gael gwybod mwy am yr iaith a’r diwylliant Cymraeg mewn ffordd hwyliog a bywiog wrth wneud gweithgareddau a chwarae gemau fydd yn eu dysgu am enwau lleoedd, sut i ynganu geiriau Cymraeg, sut i gyfarch, gofyn am fwyd a diod a llawer iawn mwy. Mae’r sesiynau yn addas ar gyfer pob oedran a gobeithio y bydd yn apelio at deuluoedd yn ogystal ag unigolion.

– DIWEDD –

Nodiadau i Olygyddion:

· Cynhelir y sesiynau blasu iaith, fydd yn awr a hanner o hyd, ar yr adegau ac yn y lleoliadau a ganlyn:

1 Awst 11am & 1.30pm Canolfan Dreftadaeth y Nant

2 Awst 11am & 1.30pm Canolfan Dreftadaeth y Nant

8 Awst 11am & 1.30pm Canolfan Dreftadaeth y Nant

9 Awst 11am & 1.30pm Canolfan Dreftadaeth y Nant

15 Awst 11am & 1.30pm Neuadd Bentref, Abersoch

16 Awst 11am & 1.30pm Clwb Hwylio, Pwllheli

22 Awst 11am & 1.30pm Canolfan Dreftadaeth y Nant

23 Awst 11am & 1.30pm Canolfan Dreftadaeth y Nant

Cost y sesiynau fydd:

Oedolion £ 4

Plant £ 2

Teulu (2 oedolyn, 2 blentyn) £10

Mae croeso i ohebwyr a ffotograffwyr ddod draw yn ystod lansiad yr arddangosfa neu un o’r sesiynau blasu iaith drwy drefniant ymlaen llaw gydag Eleri Williams, Rheolwr Marchnata.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Eleri Williams, Rheolwr Marchnata Nant Gwrtheyrn ar 01758 750334 neu eleri@nantgwrtheyrn.org.

feeb