Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Aros

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Aros

nant_gwrtheyrn_stay_03

Llety Grŵp

Gall amryw o grwpiau aros yma yn Nant Gwrtheyrn yn ein llety grŵp unigryw – o fod yn grwpiau addysgiadol, cerdded, diddordebau arbennig, priodasau, partïon, cynadleddau a grwpiau ar wyliau…

Ystafelloedd yn cysgu hyd at 6 o bobl ynghyd â defnydd o neuadd aml bwrpas…

nant-gwrtheyrn-cottages-09

Gwely a Brecwast

Ymlaciwch yn ein hystafelloedd en-suite 5* (Llety Grŵp, Croeso Cymru).

Mae’r 24 o fythynnod teras a godwyd yn 1860 yn Nant Gwrtheyrn wedi cael eu trosi yn llety moethus unigryw…

nant-gwrtheyrn-cottages-10

Hunan arlwyo

Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd godidog o’r môr, ym mythynnod Nant Gwrtheyrn – Mae’r bythynnod o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen.

“Rydym newydd dreulio ychydig ddyddiau hyfryd dros ben gyda’r teulu yn un o fythynnod hunan-arlwyo’r Nant. Ddiolch yn arbennig i’r staff am hwyluso’r holl drefniadau mor effeithlon dan amgylchiadau anodd. Roedd yr wyres fach wedi cael amser wrth ei bodd.”

“Cawsom arhosiad rhyfeddol yn Nant Gwrtheyrn. Safle arbennig, bwthyn cyfforddus, staff clên a chyfeillgar. Fe wnaethom fwynhau’n fawr. Am ran hyfryd o Gymru.”

Fill out the form below and we will get back to you.