Nant Gwrtheyrn i gynnal cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Nant Gwrtheyrn i gynnal cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae Canolfan Nant Gwrtheyrn wedi’i gwahodd i weithredu ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Bydd Nant Gwrtheyrn yn gyfrifol am ddarparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran y Ganolfan, corff cynllunio newydd sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y maes. Mae Nant Gwrtheyrn ymhlith un ar ddeg o ddarparwyr sydd wedi’u gwahodd i weithredu ledled Cymru ar ran y Ganolfan. Bydd y drefn newydd, a ddaw i rym ar 1 Awst, yn adeiladu ar y gwaith pwysig a gyflawnwyd yn flaenorol gan chwech o ganolfannau Cymraeg i Oedolion. Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Dyma’r tro cyntaf i gorff cynllunio cenedlaethol gydlynu’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion ac mae ein nod yn glir – denu dysgwyr newydd i’r Gymraeg a chynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio’r iaith bob dydd.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio gyda Nant Gwrtheyrn wrth i ni fynd ati i gydlynu’r ddarpariaeth, gan gyflwyno cwricwlwm ac adnoddau cyfoes a chyffrous a bod yn bwynt cyswllt canolog ar gyfer yr holl wybodaeth am ddysgu’r Gymraeg.”

Meddai Mair Saunders, Rheolwr Nant Gwrtheyrn:

“Mae Nant Gwrtheyrn yn cynnig profiad helaeth o’r maes ynghyd â dealltwriaeth drwyadl o anghenion dysgwyr yn genedlaethol a rydym yn edrych ymlaen at gydweithio’n agos gyda’r Ganolfan.” Bydd digwyddiad anffurfiol i lansio’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cael ei gynnal am 2.00pm ar ddydd Sadwrn, 30 Gorffennaf ym Maes ‘D’ ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

feeb