Newyddion o’r Nant – Ionawr 2016

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Newyddion o’r Nant – Ionawr 2016

 

Blwyddyn Newydd dda oddi wrth bawb yma yn Nant Gwrtheyrn! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r dathlu yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Bu cryn ddathlu yma yn y Nant nos Galan, unwaith eto eleni. Wedi’r wledd flasus, bu’r amryddawn Dilwyn Morgan yn diddanu’r gynulleidfa gyda’i hiwmor ffraeth. Ac wrth gwrs, cafwyd perfformiadau gwych gan Y Chwedlau a Geraint Lovgreen a’r Enw Da. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Braf oedd croesawu disgyblion o Ysgol Pont y Gof, Botwnnog, a fu yma am ymweliad cyn y Nadolig. Bu’r disgyblion wrthi’n brysur yn gwneud crefftau Nadoligaidd gyda Meinir a Miriam.

Braf, hefyd, oedd croesawu aelodau o gangen Merched y Wawr Cemaes, Ynys Môn, yn ôl i’r Nant ar gyfer eu parti Nadolig. Daeth y gangen draw i’r Nant am ymweliad yn ystod yr haf, ac roedd yn bleser eu gweld yn y Nant unwaith eto.

Mae Caffi Meinir bellach wedi ail agor ar ôl seibiant rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd. Rydym yn edrych ymlaen at noson arbennig i ddathlu Santes Dwynwen, cysylltwch â Chaffi Meinir am fwy o wybodaeth: 01758 750 442.

Er bod yr adran addysg yn cael seibiant byr o’r dysgu yn ystod mis Ionawr, mae pawb yn brysur yn paratoi ar gyfer y flwyddyn i ddod ac yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig o ddysgu ac arbrofi gyda dulliau newydd yn ystod 2016.

feeb