Pasio hanner ffordd a goroesi’r treiglad meddal gan Mathew Penri Williams

Nant Gwrtheyrn > Blogiau > Pasio hanner ffordd a goroesi’r treiglad meddal gan Mathew Penri Williams

Pasio hanner ffordd a goroesi’r treiglad meddal
gan Mathew Penri Williams

‘Ti ddim angen Bruce wrth dy ochr efo criw Mynediad siawns?’ gofynnodd y wraig i mi wrth edrych ar y geiriadur ar y bwrdd. ‘Nadw siŵr! Ei ddefnyddio i ddal fy ngliniadur yn uwch dw i, fel bod pawb yn fy ngweld i ar Zoom!’ medda fi. Un da ‘di Bruce!

Wel, dyma ni wedi cyrraedd hanner ffordd. Dysgu ‘isio’. Bechod nad oes modd ymarfer yr hyn sydd wedi’i ddysgu hyd yn hyn efo’r dysgwyr mewn caffi neu dafarn go iawn. ‘Wyt ti isio paned?’. ‘Dw i isio coffi’. ‘Dw i ddim isio te’. ‘Mae Mathew isio peint!’. Tydi cogio bod wrth y bar mewn breakout room ar Zoom ddim yr un fath o bell ffordd!

Reit, y treiglad meddal amdani. Rhaid ei gyflwyno a’i ddysgu os ydy pawb am ddweud o le maen nhw’n dŵad yn gywir. Gofyn i bawb yn ei dro, ‘Dw i’n dŵad o Laniestyn, o le wyt ti’n dŵad?’. Pawb wedi’i dallt hi, diolch i’r drefn! Wedyn, i ychwanegu rhyw ychydig mwy o ddryswch, cyflwyno’r Fannod. Pawb wedi dychryn! Ond, erbyn diwedd y wers, roedd pawb yn mynd i’r siop, yn dŵad o Lundain ac yn dŵad o’r Bala. Ffiw!

Mynd a dŵad ydy enw uned 4 yn y cwrs Mynediad. Wel dyna i chi rhywbeth anodd ei drafod yn ystod y cyfnod gwallgof ‘ma! ‘Lle wyt ti’n mynd yfory?’, ‘how do you say nowhere?’, ‘Dw i ddim yn mynd i unlle!’ (neu ‘nunlla’ fel da ni’n ddweud ym mhen Llŷn).

Mynd yn ôl i’r gorffennol oedd y gamp yn uned 5. Ond pwy oedd am ddod yn ôl am fwy ar ôl cael eu dychryn gan y Fannod a’r treiglad meddal?! Pawb yn ôl. Reit dda! ‘Be wnaethoch chi ddoe?’. ‘I was so afraid of mixing the past tense and mutations Wnes i Donic a jin!’ meddai un wrth godi ei gwydr tua’r sgrin! ‘Be wnest ti dros y penwythnos?’. Sleifio i Abersoch am ‘sgodyn a sglodion a’u bwyta yn y car wnes i a dweud y gwir! Oni bai am hynny, dim ond garddio, garddio a mwy o arddio y medrwn i ddweud! Os oes un peth da wedi dod allan o’r cloi ‘ma, yna’r cyfle a’r heddwch i gael mynd i’r afael â’r ardd ydy o i mi. Gan ein bod wedi adeiladu tŷ ar hen iard concrid, rydym wedi gorfod cario tunelli o bridd i greu gwyrddni yma yn ystod yr hydref y llynedd. Roedd misoedd y gwanwyn eleni yn gyfle perffaith i gynllunio, plannu ac adeiladu gwlâu llysiau. Byw mewn gobaith rŵan am gnwd go lew dros y misoedd nesaf.

Bron â chyrraedd wythnos saith o’r cwrs ar-lein erbyn ac yn dechrau gweld y goleuni. Rydym gam yn nes at gael dychwelyd i’r Nant, ac ew, dw i’n edrych ymlaen at gael mynd â’r dysgwyr am drip rownd Pen Llŷn i ymarfer eu Cymraeg unwaith eto!

feeb