Siop y Nant

Cyfeillion Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Cynnyrch > Aelodaeth > Cyfeillion Nant Gwrtheyrn

Cyfeillion Nant Gwrtheyrn

£30.00

Categori

Disgrifiad

Mae aelodaeth Cyfeillion Nant Gwrtheyrn yn eich galluogi i dderbyn gostyngiad ar wahanol wasanaethau yn Nant Gwrtheyrn.

Am bris bychan blynyddol, byddwch yn derbyn gostyngiad o 20% oddi ar ein cyrsiau preswyl, 15% yng Nghaffi Meinir a 15% oddi ar lety.

Byddwch hefyd yn derbyn ein newyddlen misol a gwybodaeth am unrhyw gynigion arbennig eraill. Byddwch hefyd yn derbyn gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol Nant Gwrtheyrn a chyfrannu tuag at gynlluniau’r dyfodol.

Basged