Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Siop y Nant

Saith Oes Efa

Nant Gwrtheyrn > Cynnyrch > Llyfrau > Ffuglen > Saith Oes Efa

Saith Oes Efa

£7.95

Categori

Disgrifiad

Awdur: Lleucu Roberts

Ffuglen / Clawr Meddal

Enillydd y Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014. Cefnogi Seimon mae gwraig fferm Cesel Ucha yn ei wneud o fore gwyn tan nos. Pan ddaw’r tyrfe i aflonyddu arno, mae hi’n gorfod camu i’r blaen a rhedeg y lle nes bod y storm wedi cilio. Ond un diwrnod, daw rhywbeth i darfu a’r fywydau’r ddau. Mae ‘Ddynes’ a’r chwe stori arall yn y gyfrol hon yn dangos meistrolaeth yr awdures hon ar ei chrefft. Mae ganddi’r gallu i saernïo stori fer gan agor drysau ar fydoedd menywod ein hoes ni heddiw a mynegi themâu oesol ar yr un pryd.

Basged