Ras Rhys a Meinir

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Ras Rhys a Meinir

Diolch anferth i bawb fu’n rhan o drefnu a chefnogi Ras Rhys a Meinir eleni – roedd o’n ddiwrnod gwych. Diolch i’r holl fusnesau lleol am eu cyfraniad i’r gwobrau – Blas ar Fwyd, Tanners Wines, Cigoedd y Llain Harlech Foodservice, Ffrwythau DJ Fruit, Poblado Coffi a Chwrw Llŷn.

Llongyfarchiadau i’r rhedwyr i gyd, yn enwedig Owain Williams oedd yn fuddugol drwy gwblhau’r ras mewn amser anhygoel o 45.39 munud.

Gallwch weld lluniau’r digwyddiad ar ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/NantGwrtheyrn1/

Digwyddiadau i ddod

  1. Tapas Llŷn

    Chwefror 24 - Mawrth 1
  2. Cwrs Uwch 2 ‘Rho awch ar dy Gymraeg!’ efo Ifor ap Glyn

    Mawrth 30 @ 9:00 am - Ebrill 3 @ 5:00 pm
  3. Arholiad Sylfaen – Cwrs adolygu amdani!

    Ebrill 24 - Ebrill 26