Ras Rhys a Meinir

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Ras Rhys a Meinir

Diolch anferth i bawb fu’n rhan o drefnu a chefnogi Ras Rhys a Meinir eleni – roedd o’n ddiwrnod gwych. Diolch i’r holl fusnesau lleol am eu cyfraniad i’r gwobrau – Blas ar Fwyd, Tanners Wines, Cigoedd y Llain Harlech Foodservice, Ffrwythau DJ Fruit, Poblado Coffi a Chwrw Llŷn.

Llongyfarchiadau i’r rhedwyr i gyd, yn enwedig Owain Williams oedd yn fuddugol drwy gwblhau’r ras mewn amser anhygoel o 45.39 munud.

Gallwch weld lluniau’r digwyddiad ar ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/NantGwrtheyrn1/

feeb