Rhowch gydag AmazonSmile

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Rhowch gydag AmazonSmile

Mae’n bleser gennym eich hysbysebu fod Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn yn rhan o restr elusennau Amazon Smile.

Gweithredir Amazon Smile gan Amazon, yn cynnig yr un cynnyrch, nodweddion siopa a phrisiau.  Tydy eich profiad siopa ddim yn newid; yr unig wahaniaeth yw bod Amazon yn rhoi 0.5% o’r hyn rydych yn prynu i’ch elusen ddewisol.  Tydy siopa gydag Amazon Smile ddim yn gost ychwanegol i chi, nag i’r Nant.

I gychwyn, ewch i smile.amazon.co.uk a dewiswch Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn o’r rhestr o elusennau cyn i chi gychwyn siopa.  Mi fydd pob pryniant cymwys yn arwain at rodd.  Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth.

feeb