Sut allwch chi gysylltu efo ni yn ystod argyfwng Covid-19?

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Sut allwch chi gysylltu efo ni yn ystod argyfwng Covid-19?

Er bod y safle ar gau mae rhai o’n haelodau staff yn dal wrth law i ateb eich ymholiadau yn saff o’u cartrefi. Cysylltwch â ni dros y ffôn, e-bost, gwefan neu gyfryngau cymdeithasol.

FFÔN:

01758 750334 neu rif uniongyrchol Mair:  01758 750900

E-BOST:

Cyffredinol: post@nantgwrtheyrn.org

Archebion llety: llety@nantgwrtheyrn.org

Addysg: addysg@nantgwrtheyrn.org

GWEFAN:
https://nantgwrtheyrn.cymru/cysylltu-gyda-ni/

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL:

Facebook: @NantGwrtheyrn1

Twitter: @NantGwrtheyrn1

Instagram: nant_gwrtheyrn

 

Cymwerwch ofal

Mae’r sefyllfa hon yn symud yn gyflym, ewch i dudalen Coronafeirws Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cael ei diweddaru bob dydd am 11am. Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalen Cwestiynnau Rheolaidd Llywodraeth Cymru a thudalen GIG y DU

feeb