Y Nant yn ysbrydoli barddoniaeth

Nant Gwrtheyrn > Newyddion > Y Nant yn ysbrydoli barddoniaeth

Diolch yn fawr i Elwyn Jones (Elwyn Caera) am gysylltu gyda ni yn ddiweddar. Mae Elwyn wedi ysgrifennu dwy gerdd hyfryd am y Nant. Mwynhewch!

 

Nant Gwrtheyrn

Gwagle lle bu craig di hollt

yn dymchwel i lawr at y don.

Craith fonciog lle bu gwaith

a chymdeithas ystyrlon.

Geifr gwyllt lle bu chwarelwyr

yn troedio’r llwybrau geirwon.

Darfu y gwaith.

Pery yr iaith.

 

Cariad yn y Nant.

Mae na gwpl yn swatio

ar y sedd uwchben y nant

ac yn cerdded gan freuddweidio

law yn llaw i lawr i’r pant.

Melltithiodd y mynach y tir o dan ei droed.

Ond mae cariad yn dal i guddio yn y coed.

feeb