Bwthyn y Chwarelwr

Nant Gwrtheyrn > Darganfod > Bwthyn y Chwarelwr

Pan fyddwch yn ymweld â Nant Gwrtheyrn, beth am deithio trwy amser a dod i weld bwthyn y chwarelwr? Mae’r tŷ hwn a’i holl gynnwys wedi cael eu hailgreu i ddangos sut y byddai chwarelwr a’i deulu wedi byw yn 1910.

Yn y pentref ceir dwy res o dai teras a godwyd yn 1878 wedi i gwmni’r chwarel benderfynu bod angen llety mwy parhaol ar gyfer chwarelwyr Porth y Nant. Galwyd y ddau deras yma yn Trem y Môr a Threm y Mynydd.