Canolfan Dreftadaeth

Nant Gwrtheyrn > Darganfod > Canolfan Dreftadaeth

Cafodd y Ganolfan Dreftadaeth ei hagor yng Nghapel Seilo yn 2003 ac mae ynddi gyfoeth o wybodaeth ac arddangosfeydd diddorol am hanes yr ardal a datblygiad y safle hyd at heddiw.