Blasu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Blasu

Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Mae’r caffi cartrefol hwn, sydd hefyd yn fwyty trwyddedig, yn gweini amrywiaeth o brydau cartref, byrbrydau a lluniaeth ysgafn.

Nant Gwrtheyrn Cafe

Oriau agor

Mae Caffi Meinir ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Dydd Llun – 09:30 – 16:30
Dydd Mawrth – 09:30 – 16:30
Dydd Mercher – 09:30 – 16:30
Dydd Iau – 09:30 – 16:30
Dydd Gwener – 09:30 – 16:30
Dydd Sadwrn – 09:30 – 16:30

Dydd Sul – 09:30 – 16:30

Noder y gall yr amseroedd hyn newid oherwydd gwaith adeiladu diweddar. Mae croeso i chi gysylltu gyda’r caffi ar 01758 750 442 er mwyn cadarnhau amseroedd.

 

Newyddlen

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf a manylion am ddigwyddiadau a chynigion arbennig.


Tanysgrifiwch fi i dderbyn y newyddlen!

Fill out the form below and we will get back to you.