Polisi preifatrwydd

Nant Gwrtheyrn > Polisi preifatrwydd

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn ymrwymedig i gynnal preifatrwydd cwsmeriaid a chynnal diogelwch unrhyw ddata personol a dderbyniwn gennych.

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi ymrwymo i reoli data cyfrifol ac mae’n tanysgrifio i egwyddorion deddfwriaeth diogelu data yn y Deyrnas Unedig. Gofynnir i ymwelwyr sy’n prynu, hyrwyddo neu ddefnyddio ein cynnyrch roi gwybodaeth bersonol sylfaenol. Nid yw’r wybodaeth hon a gasglwyd ar ein cronfa ddata ar gael i’w werthu a’i ddefnyddio gan drydydd parti, y tu hwnt i’r gofyniad hanfodol ar gyfer dilysu cerdyn credyd yn ystod y pryniant. Defnyddir y wybodaeth yn unig ar gyfer ein dibenion bilio a thalu, ac yn hysbysu cwsmeriaid am ddiweddariadau i’n cynnyrch neu wasanaethau yn y dyfodol.

Defnyddir cwcis i olrhain cynnwys eich cart siopa os ydych chi’n dewis prynu cynhyrchion neu gyrsiau.

Cofnodir pob mynediad tudalen we mewn ffeil log. Mae cynnwys y ffeil log yn cael ei ddadansoddi i bennu faint o ymwelwyr rydym yn eu gwasanaethu, pa dudalennau maen nhw’n edrych ar y mwyaf, ac o ble maent yn cysylltu. Ni chaiff y wybodaeth hon ei rhannu ag unrhyw un y tu allan i’n sefydliad.

Digwyddiadau i ddod

  1. Murlun Mawr y Môr!

    Awst 21 @ 1:00 pm - 4:00 pm
  2. Murlun Mawr y Môr!

    Awst 28 @ 1:00 pm - 4:00 pm
  3. Cwrs Uwch 2 – Degawdau’r Chwyldro

    Hydref 1 - Hydref 5