CROESO

i Nant Gwrtheyrn

CYNIGION

Yn Nant Gwrtheyrn

Mwy

DYSGU

Yn Nant Gwrtheyrn

Mwy

DATHLU

Yn Nant Gwrtheyrn

Mwy

CWRDD

Yn Nant Gwrtheyrn

Mwy

AROS

Yn Nant Gwrtheyrn

Mwy

DARGANFOD

Nant Gwrtheyrn

Mwy

BLASU

Yn Nant Gwrtheyrn

Mwy

Croeso i Nant Gwrtheyrn

Mae Nant Gwrtheyrn neu “y Nant” fel y’i gelwir ar lafar gwlad, yn le hudolus wedi’i leoli mewn hen bentref chwarelyddol ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn yng ngogledd Cymru.

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £5m yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae’r pentref Fictoraidd diarffordd wedi cael ei adnewyddu’n llwyr trwy greu ffordd fynediad newydd, canolfan briodasau a chynadledda, yn ogystal â llety grŵp 4* ar gyfer hyd at 120 o westeion. Mae Nant Gwrtheyrn bellach yn denu dros 30,000 o ymwelwyr dyddiol y flwyddyn ac ystod eang o grwpiau preswyl.

Profwch Nant Gwrtheyrn

ar arfordir godidog Penrhyn Llŷn

nant-education

Cymraeg i Oedolion

Mae’r ganolfan yn arbenigo mewn cyrsiau Cymraeg i Oedolion (fel ail iaith) drwy gyfrwng cyrsiau preswyl dwys sydd ar gael gydol y flwyddyn.

Gall ymwelwyr â’r ardal ddod draw i Ganolfan Dreftadaeth y Nant i fwynhau yr arddangosfeydd am yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, hanes y pentref a bywyd gwyllt unigryw y dyffryn diarffordd hwn a’i draeth.

Newyddion o’r Nant

Ffair Nadolig 2023

Ffair Nadolig 2023

Oriau Agor Dolig 22

Oriau Agor Dolig 22

Siop y Nant

Noson yng Nghwmni Dafydd Iwan a’r Band