Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Caffi cartrefol sydd hefyd yn fwyty trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwyd cartref, byrbrydau a diodydd.

Mae croeso i gŵn ar y safle ond nid tu fewn i’r caffi. Mae gennym ddigonedd o fyrddau i eistedd tu allan.

Oriau agor

Dyma fydd oriau agor caffi meinir wythnos yma;
Dydd Sul: 11yb – 3yh (12yb-2yh cinio sul)
Dydd Llun: 11yb – 3yh
Dydd Mawrth: 11yb – 3yh
Dydd Mercher: 11yb – 3yh
Dydd Iau: 11yb – 3yh
Dydd Gwener: 11yb – 3yh
Dydd Sadwrn: 11yb – 3yh

“Lleoliad prydferth gyda theimlad personol. Fe wnaethom aros dros Sant Ffolant. Roedd y bwyd gyda’r nos yn fendigedig a’r staff yn gyfeillgar.”

“Roedd y bwyd yn ffres ac yn flasus gyda phaned dda. Fe wnaeth y staff wneud i ni deimlo’n gartrefol.”

“Am drysor o ganfyddiad. Mi wnaethom dreulion pnawn gwych yn edrych o gwmpas y safle. Yr uchafbwynt oedd y cinio yn Caffi Meinir. Cinio cartref blasus yn cynnwys bwyd i blant, gyda chacennau cartref a choffi rhagorol. Byddwn yn dychwelyd yn fuan iawn gyda’r teulu.”