Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Blasu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Blasu

Y diweddaraf – Bydd Caffi Meinir yn ail-agor penwythnos 16 a 17 Ebrill i gynnig prydau tecawê, a hefyd yn agor penwythnos 23 a 24 Ebrill.

Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws – O ganlyniad i’r ansicrwydd fyddwn yn wynebu dros y misoedd nesaf a gan nad oes modd cynnal ein gweithgareddau arferol ar hyn o bryd, rydym wedi penderfynu cau Caffi Meinir tan ar ôl y Nadolig. Os bydd rheolau yn caniatáu, y bwriad yw ail-agor yn ystod y cyfnod rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd a byddwn yn eich diweddaru mis nesaf.

Cyn ymweld, darllenwch ein cynogr a canllawiau fydd yn sicrhau diogelwch pawb.

Tecawê ar gael

Bydd Caffi Meinir yn ail-agor penwythnos 16 a 17 Ebrill i gynnig prydau tecawê, a hefyd yn agor penwythnos 23 a 24 Ebrill.

Gweld y fwydlen a’r drefn archebu

Blue Yellow Orange Burger Promo Flyer (2)

Brecwast

Mi fydd ein Bwydlen Brecwast ar gael rhwng 10:30yb a 12:00yh bob dydd yng Nghaffi Meinir.

Am ragor o fanylion, e-bostiwch arlwyo@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758 750334.

breakfast_at_nant_gwrtheyrn

Ein bwydlen

Nant Gwrtheyrn Cafe

Cinio Sul

Mae Cinio Sul ar gael bob dydd Sul, 12pm – 2pm

I archebu bwrdd, e-bostiwch arlwyo@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758 750334

Nant Gwrtheyrn Cafe 02

Archebu bwrdd

Gallwch archebu bwrdd o flaen llaw: 01758 750334 neu arlwyo@nantgwrtheyrn.org

Neu mae croeso i chi alw.

Sunday lunch

Fill out the form below and we will get back to you.