Blasu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Blasu

Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Mae’r caffi cartrefol hwn, sydd hefyd yn fwyty trwyddedig, yn gweini amrywiaeth o brydau cartref, byrbrydau a lluniaeth ysgafn.

Mae croeso i gwn ar y safle, ond ni yn y caffi. Mae llwyth o fyrddau i eistedd tu allan.

Nant Gwrtheyrn Cafe

Oriau agor

(Rhagfyr 2019 – Chwefror 2020)

Mae’r caffi ar agor bob dydd rhwng 10am – 4pm.

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.