Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Caffi cartrefol sydd hefyd yn fwyty trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwyd cartref, byrbrydau a diodydd.

Ardal dynodedig ar gyfer cŵn tu fewn a thu allan.

Oriau agor

Dyma fydd oriau agor Caffi Meinir wythnos yma;
Dydd Sul: 10yb – 4yh (12yb-2yh Cinio Sul)
Dydd Llun: 10yb – 4yh
Dydd Mawrth: 10yb – 4yh
Dydd Mercher: 10yb – 4yh
Dydd Iau: 10yb – 4yh
Dydd Gwener: 10yb – 4yh
Dydd Sadwrn: 10yb – 4yh

“Lleoliad prydferth gyda theimlad personol. Fe wnaethom aros dros Sant Ffolant. Roedd y bwyd gyda’r nos yn fendigedig a’r staff yn gyfeillgar.”

“Roedd y bwyd yn ffres ac yn flasus gyda phaned dda. Fe wnaeth y staff wneud i ni deimlo’n gartrefol.”

“Am drysor o ganfyddiad. Mi wnaethom dreulion pnawn gwych yn edrych o gwmpas y safle. Yr uchafbwynt oedd y cinio yn Caffi Meinir. Cinio cartref blasus yn cynnwys bwyd i blant, gyda chacennau cartref a choffi rhagorol. Byddwn yn dychwelyd yn fuan iawn gyda’r teulu.”