Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Blasu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Blasu

Y diweddaraf – Mae Caffi Meinir ar agor ac yn gweini bwyd a diod yn ddyddiol rhwng 10am – 4pm.

Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Caffi cartrefol sydd hefyd yn fwyty trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwyd cartref, byrbrydau a diodydd.

Mae croes i gŵn ar y safle ond nid tu fewn i’r caffi. Mae gennym ddigonedd o fyrddau i eistedd tu allan.

Oriau agor

Mae’r Caffi ar agor yn ddyddiol rhwng 10am – 4pm.

Mae brecwast ar gael o 10yb – 11:30yb, a cinio o 12yp – 3:30yp

Nid yw’n angenrheidiol i archebu bwrdd, ond os ydych yn barti (10+) mawr e-bostiwch arlwyo@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758 750334.

breakfast_at_nant_gwrtheyrn

“Lleoliad prydferth gyda theimlad personol. Fe wnaethom aros dros Sant Ffolant. Roedd y bwyd gyda’r nos yn fendigedig a’r staff yn gyfeillgar.”

“Roedd y bwyd yn ffres ac yn flasus gyda phaned dda. Fe wnaeth y staff wneud i ni deimlo’n gartrefol.”

“Am drysor o ganfyddiad. Mi wnaethom dreulion pnawn gwych yn edrych o gwmpas y safle. Yr uchafbwynt oedd y cinio yn Caffi Meinir. Cinio cartref blasus yn cynnwys bwyd i blant, gyda chacennau cartref a choffi rhagorol. Byddwn yn dychwelyd yn fuan iawn gyda’r teulu.”

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.

Rydym yn derbyn nifer yn uwch na’r arfer o ymholiadau. Gall hyn olygu rhywfaint o oedi yn ein hymateb. Diolch i chi o flaen llaw am eich amynedd, byddwn yn ymateb eich neges mor fuan â phosib ac yn ateb ymholiadau yn y drefn byddwn yn ei derbyn. Diolch am eich cydweithrediad.