Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Blasu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Blasu

Y diweddaraf – Mae Caffi Meinir ar agor ac yn gweini bwyd a diod yn ddyddiol rhwng 11am – 4pm.

Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Caffi cartrefol sydd hefyd yn fwyty trwyddedig yn gweini amrywiaeth o fwyd cartref, byrbrydau a diodydd.

Mae croes i gŵn ar y safle ond nid tu fewn i’r caffi. Mae gennym ddigonedd o fyrddau i eistedd tu allan.

Oriau agor

Mae’r Caffi ar agor yn ddyddiol rhwng 11am – 4pm.

Nid yw’n angenrheidiol i archebu bwrdd, ond os ydych yn barti mawr e-bostiwch arlwyo@nantgwrtheyrn.org neu ffoniwch 01758 750334.

breakfast_at_nant_gwrtheyrn

Ein bwydlen

Nant Gwrtheyrn Cafe

“Lleoliad prydferth gyda theimlad personol. Fe wnaethom aros dros Sant Ffolant. Roedd y bwyd gyda’r nos yn fendigedig a’r staff yn gyfeillgar.”

“Roedd y bwyd yn ffres ac yn flasus gyda phaned dda. Fe wnaeth y staff wneud i ni deimlo’n gartrefol.”

“Am drysor o ganfyddiad. Mi wnaethom dreulion pnawn gwych yn edrych o gwmpas y safle. Yr uchafbwynt oedd y cinio yn Caffi Meinir. Cinio cartref blasus yn cynnwys bwyd i blant, gyda chacennau cartref a choffi rhagorol. Byddwn yn dychwelyd yn fuan iawn gyda’r teulu.”

Fill out the form below and we will get back to you.