Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19)

Blasu

yn Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn > Blasu

Y diweddaraf ynglŷn â’r Coronafeirws – Mae Caffi Meinir yn parhau ar gau.

Bwyty a chaffi ar Benrhyn Llŷn

Mae’r caffi cartrefol hwn, sydd hefyd yn fwyty trwyddedig, yn gweini amrywiaeth o brydau cartref, byrbrydau a lluniaeth ysgafn.

Mae croeso i gwn ar y safle, ond ni yn y caffi. Mae llwyth o fyrddau i eistedd tu allan.

Oriau agor

(Rhagfyr 2019 – Pasg 2020)

Mae’r caffi ar agor bob dydd rhwng 10am – 4pm.

Nant Gwrtheyrn Cafe

Digwyddiad nesaf yng nghaffi Meinir

Nant Gwrtheyrn Cafe 02

Cinio dydd Sul

O Ddydd Sul 16 Chwefror, bydd cinio Sul ar gael yma yn wythnosol.

Dyma flas ar y fwydlen:

I ddechrau

Cawl

Melon

Madarch mewn saws garlleg

Prif gwrs

Dewis o gig, pysgodyn neu lysieuol

Pwdin

Dewis o bwdinau poeth neu oer, fel crymbl a chacen gaws.

Enghraifft o fwydlen yn unig yw’r uchod. Bydd y fwydlen yn newid yn wythnosol.

Pris:

Un cwrs: £10.95

Dau gwrs: £14.95

Tri chwrs: £17.95

Ffoniwch ni ar 01758 750334 i archebu bwrdd.

Sunday lunch

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad â chi.